PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

  Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
Archív materiálov MZ - zip
17/2015/Ka
Podlimitná zákazka
9. 4. 2015 do 29. 4. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 228 kB)
Archív materiálov MZ - zip
20/2015/Ka
(ZIP, 13,7 MB)
Podlimitná zákazka 29. 4. 2015 do 18. 5. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 309 kB)
pdf icon 33/2015
(PDF, 125 kB)
Podlimitná zákazka 16. 7. 2015 do 29. 7. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 144 kB)
pdf icon 38/2015
(PDF, 106 kB)
Podlimitná zákazka 5. 8. 2015 do 18. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 72 kB)
Archív materiálov MZ - zip 61/2015/Ka
(ZIP, 4,5 MB)
Podlimitná zákazka 15. 12. 2015 do 4. 1. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 25 kB)

 

 § 9 ODSEK 9

  Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
pdf icon
1/2015/Ka
(PDF, 201 kB)
§9 ods.
9
27. 1. 2015 do 5. 2. 2015 do 15:00 hod.
(PDF, 26 kB)
pdf icon 3/2015/Ka
(PDF, 60 kB)
§9 ods.
9
2. 2. 2015 do 9. 2. 2015 do 15:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon 4/2015/Ka
(PDF, 576 kB)
§9 ods.
9
11. 2. 2015 do 18. 2. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
pdf icon 5/2015/Ka
(PDF, 101 kB)
§9 ods.
9
12. 2. 2015 do 19. 2. 2015 do 15:00 hod.
(PDF, 25 kB)
pdf icon 6/2015/Ka
(PDF, 355 kB)
§9 ods.
9
13. 2. 2015 do 18. 2. 2015 do 14:00 hod.
(PDF, 30 kB)
pdf icon 7/2015/Ka
(PDF, 72 kB)
§9 ods.
9
16. 2. 2015 do 20. 2. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 20 kB)
pdf icon 8/2015/Ka
(PDF, 499 kB)
§9 ods.
9
17. 2. 2015 do 24. 2. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 40 kB)
pdf icon 9/2015/Ka
(PDF, 33 kB)
§9 ods.
9
18. 2. 2015 do 24. 2. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 148 kB)
pdf icon 10/2015/Ka
(PDF, 75 kB)
§9 ods.
9
18. 2. 2015 do 27. 2. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 148 kB)
Archív materiálov MZ - zip
11/2015/Ka
(ZIP, 287 kB)
§9 ods.
9
20. 2. 2015 do 4. 3. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 92 kB)
Archív materiálov MZ - zip
12/2015/Ka
(ZIP, 61 kB)
§9 ods.
9
26. 2. 2015 do 9. 3. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 207 kB)
pdf icon 13/2015/Ka
(PDF, 71 kB)
§9 ods.
9
26. 2. 2015 do 5. 3. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 184 kB)
Archív materiálov MZ - zip
14/2015/Ka
(ZIP, 406 kB)
§9 ods.
9
27. 2. 2015 do 11. 3. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 94 kB)
Archív materiálov MZ - zip
15/2015/Ka
§9 ods.
9
27. 2. 2015 do 11. 3. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 160 kB)
Archív materiálov MZ - zip
16/2015/Ka
(ZIP, 883 kB)
§9 ods.
9
24. 3. 2015 do 8. 4. 2015 do 14:00 hod.
(PDF, 154 kB)
Archív materiálov MZ - zip
18/2015/Ka
(ZIP, 497 kB)
§9 ods.
9
21. 4. 2015 do 30. 4. 2015 do 14:00 hod.
(PDF, 197 kB)
Archív materiálov MZ - zip
19/2015/Ka
(ZIP, 164 kB)
§9 ods.
9
21. 4. 2015 do 30. 4. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 138 kB)
Archív materiálov MZ - zip
21/2015/Ka
(ZIP, 614 kB)
§ 9 ods. 9 28. 5. 2015 do 9. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 216 kB)
Archív materiálov MZ - zip
22/2015/Ka
(ZIP, 855 kB)
§ 9 ods. 9 29. 5. 2015 do 9. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 219 kB)
Archív materiálov MZ - zip
23/2015/Ka
(ZIP, 1,6 MB)
§ 9 ods. 9 3. 6. 2015 do 12. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 154 kB)
pdf icon 24/2015/Ka § 9 ods. 9 16. 6. 2015 do 23. 6. 2015 do 10:00 hod
(PDF, 184 kB)
Archív materiálov MZ - zip
25/2015/Ka
(ZIP, 315 kB)
§ 9 ods. 9 17. 6. 2015 do 25. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 151 kB)
Archív materiálov MZ - zip
26/2015/Ka
(ZIP, 330 kB)
§ 9 ods. 9 19. 6. 2015 do 26. 6. 2015 do 10:00 hod.
PDF (84 kB)
Archív materiálov MZ - zip
27/2015/Ka
(ZIP, 411 kB)
§ 9 ods. 9 19. 6. 2015 do 26. 6. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 152 kB)
Archív materiálov MZ - zip
28/2015/Ka
(ZIP, 265 kB)
§ 9 ods. 9 10. 7. 2015 do 24. 7. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 150 kB)
Archív materiálov MZ - zip
29/2015/Ka
(PDF, 404 kB)
§ 9 ods. 9 14. 7. 2015 do 23. 7. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 19 kB)
Archív materiálov MZ - zip
30/2015/Ka
(ZIP, 474 kB)
§ 9 ods. 9 14. 7. 2015 do 23. 7. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 129 kB)
Archív materiálov MZ - zip
31/2015/Ka
(ZIP, 1,9 MB)
§ 9 ods. 9 15. 7. 2015 do 24. 7. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 150 kB)
Archív materiálov MZ - zip
32/2015/Ka
(ZIP, 1,6 MB)
§ 9 ods. 9 16. 7. 2015 do 27. 7. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 149 kB)
Archív materiálov MZ - zip
34/2015/Ka
(ZIP, 286 kB)
§ 9 ods. 9 17. 7. 2015

do 27. 7. 2015 do 11:00 hod.

(PDF, 134 kB)
Archív materiálov MZ - zip
35/2015/Ka
(ZIP, 285 kB)
§ 9 ods. 9 17. 7. 2015 do 28. 7. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 150 kB)
pdf icon 36/2015/Ka
(PDF, 251 kB)
 
(PDF, 143 kB)
§ 9 ods. 9 24. 7. 2015

do 4. 8. 2015 do 11:00 hod.

Oprava
do 7. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 165 kB)
pdf icon 37/2015/Ka
(PDF, 400 kB)
§ 9 ods. 9 5. 8. 2015 do 13. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 149 kB)
pdf icon 39/2015/Ka
(PDF, 214  kB)
§ 9 ods. 9 6. 8. 2015 do 13. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 207 kB)
pdf icon 40/2015/Ka
(PDF, 229 kB)
§ 9 ods. 9 6. 8. 2015 do 14. 8. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 148 kB)
pdf icon 41/2015/Ka
(ZIP, 251 kB)
§ 9 ods. 9 20. 8. 2015 do 28. 8. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 1,5 MB)
pdf icon 42/2015/Ka
(PDF, 371 kB)
§ 9 ods. 9 25. 8. 2015 do 2. 9. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 152 kB)
pdf icon 43/2015/Ka
(PDF, 545 kB)
§ 9 ods. 9 4. 9. 2015 do 11. 9. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 90 kB)
pdf icon 44/2015/Ka
(PDF, 479 kB)
§ 9 ods. 9 8. 9. 2015 do 16. 9. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 204 kB)
Archív materiálov MZ - zip 46/2015/Ka
(ZIP, 446 kB)
§ 9 ods. 9 14. 9. 2015 do 22. 9. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 189 kB)
Archív materiálov MZ - zip 47/2015/Ka
(ZIP, 1 MB)
§ 9 ods. 9 15. 10. 2015 do 23. 10. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 206 kB)
pdf icon 48/2015/Ka
(PDF, 381 kB)
§ 9 ods. 9 20. 10. 2015 do 4. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 203 kB)
pdf icon 49/2015/Ka
(PDF, 1 MB)
§ 9 ods. 9 4. 11. 2015 do 10. 11. 2015 do 10:00 hod.
(PDF, 242 kB)
pdf icon 50/2015/Ka
(PDF, 456 kB)
§ 9 ods. 9 10. 11. 2015 do 18. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 177 kB)
pdf icon 51/2015/Ka
(PDF, 352 kB)
§ 9 ods. 9 10. 11. 2015 do 18. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 172 kB)
pdf icon 52/2015/Ka
(PDF, 437 kB)
§ 9 ods. 9 11. 11. 2015 do 18. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 74 kB)
pdf icon 53/2015/Ka
(PDF, 335 kB)
§ 9 ods. 9 11. 11. 2015 do 19. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 209 kB)
pdf icon 54/2015/Ka
(PDF, 414 kB)
§ 9 ods. 9 12. 11. 2015 do 20. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 205 kB)
pdf icon 55/2015/Ka
(PDF, 450 kB)
§ 9 ods. 9 13. 11. 2015 do 24. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 281 kB)
pdf icon 56/2015/Ka
(PDF, 427 kB)
§ 9 ods. 9 13. 11. 2015 do 25. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 195 kB)
pdf icon 57/2015/Ka
(PDF, 353 kB)
§ 9 ods. 9 16. 11. 2015 do 26. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 204 kB)
pdf icon 58/2015/Ka
(PDF, 370 kB)
§ 9 ods. 9 16. 11. 2015 do 27. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 186 kB)
pdf icon 59/2015/Ka
(PDF, 527 kB)
§ 9 ods. 9 20. 11. 2015 do 30. 11. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 253 kB)
pdf icon 62/2015/Ka
(PDF, 541 kB)
§ 9 ods. 9 17. 12. 2015 do 4. 1. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 108 kB)
pdf icon 1/2015/Hu
(PDF, 953 kB)
§ 9 ods. 9 16. 12. 2015 do 11. 1. 2016 do 11:00 hod.
(PDF, 179 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2015  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.