PODLIMITNÉ ZÁKAZKY

  Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
pdf icon
18/2014/Ka
(PDF, 459 kB)
Podlimitná zákazka
13. 5. 2014
do 2. 6. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 353 kB)
pdf icon
19/2014/Ka
(PDF, 466 kB)
Podlimitná zákazka
13. 5. 2014
do 3. 6. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 236 kB)
pdf icon
27/2014/Ka
(PDF, 620 kB)
Podlimitná zákazka
25. 6. 2014
do 16. 7. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 273 kB)
pdf icon
32/2014/Ka
(PDF, 519 kB)
Podlimitná zákazka
30. 7. 2014
do 13. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 321 kB)

 

 § 9 ODSEK 9

 
Číslo VO
Názov predmetu VO
Metóda VO
Vyhlásenie VO
Ukončenie VO
Oznámenie výsledku VO
pdf icon
1/2014/Ka
(PDF, 26 kB)
§9 ods. 9
13. 1. 2014
do 20. 1. 2014 do 13:00 hod.
(PDF, 26 kB)
pdf icon
2/2014/Ka
(PDF, 127 kB)
§9 ods. 9
30. 1. 2014
do 3. 2. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 22 kB)
pdf icon
3/2014/Ka
(PDF, 127 kB)
§9 ods. 9
5. 2. 2014
do 13. 2. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 23 kB)
pdf icon
4/2014/Ka
(PDF, 839 kB)
§9 ods. 9
10. 2. 2014
do 19. 2. 2014 do 13:00 hod.
(PDF, 23 kB)
pdf icon
5/2014/Ka
(PDF, 58 kB)
§9 ods. 9
11. 2. 2014
do 18. 2. 2014 do 15:00 hod.
(PDF, 22 kB)
Archív materiálov MZ - zip
7/2014/Ka
(ZIP, 95 kB)
§9 ods. 9
7. 3. 2014
do 17. 3. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 24 kB)
pdf icon
8/2014/Ka
(PDF, 377 kB)
§9 ods. 9
11. 3. 2014
do 26. 3. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 208 kB)
pdf icon
9/2014/Ka
(PDF, 312 kB)
§9 ods. 9
26. 3. 2014
do 4. 4. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 23 kB)
pdf icon
10/2014/Ka
§9 ods. 9
28. 3. 2014
do 4. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 13 kB)
pdf icon
11/2014/Ka
(PDF, 217 kB)
§9 ods. 9
2. 4. 2014
do 8. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 25 kB)
pdf icon
12/2014/Ka
(PDF, 294 kB)
§9 ods. 9
2. 4. 2014
do 9. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 23 kB)
pdf icon
13/2014/Ka
 
(PDF, 53 kB)
§9 ods. 9
3. 4. 2014
do 10. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 23 kB)
pdf icon
14/2014/Ka
(PDF, 101 kB)
§9 ods. 9
9. 4. 2014
do 11. 4. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 24 kB)
pdf icon
15/2014/Ka
(PDF, 316 kB)
§9 ods. 9
15. 4. 2014
do 25. 4. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 31 kB)
pdf icon
16/2014/Bo
(PDF,  1,1 MB)
§9 ods. 9
17. 4. 2014
do 25. 4. 2014 do 11:30 hod.
(PDF, 23 kB)
pdf icon
17/2014/Ka
(PDF, 130 kB)
§9 ods. 9
23. 4. 2014
do 25. 4. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 24 kB)
pdf icon
20/2014/Fa
(PDF, 83 kB)
§9 ods. 9
13. 5. 2014
do 19. 5. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
21/2014/Ka
(PDF, 4,1 MB)
§ 9 ods.9
22. 5. 2014
do 30. 5. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
22/2014/Ka
(PDF, 179 kB)
§ 9 ods.9
22. 5. 2014
do 3. 6. 2014 do 10:30 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
23/2014/Ka
(PDF, 128 kB)
§ 9 ods.9
6. 6. 2014
do 12. 6. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 24 kB)
pdf icon
24/2014/Ka
(PDF, 3,15 MB)
§ 9 ods.9
10. 6. 2014
do 17. 6. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
25/2014/Ka
(PDF, 2, 55 MB)
§ 9 ods.9
12. 6. 2014
do 24. 6. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
26/2014/Ka
(PDF, 254 kB)
§ 9 ods.9
20. 6. 2014
do 30. 6. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 69 kB)
pdf icon
28/2014/Ka
(PDF, 329 kB)
§ 9 ods.9
20. 6. 2014
do 25. 6. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 23 kB)
Archív materiálov MZ - zip
29/2014/Ka
(ZIP, 48 kB)
§ 9 ods.9
15. 7. 2014
do 22. 7. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
30/2014/Ka
(PDF, 330 kB)
§ 9 ods.9
17. 7. 2014
do 24. 7. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
31/2014/Ka
(PDF, 290 kB)
§ 9 ods.9
17. 7. 2014
do 24. 7. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
Archív materiálov MZ - zip
33/2014/Ka
(ZIP, 1,1 MB)
§ 9 ods.9
25. 7. 2014
do 31. 7. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 26 kB)
Archív materiálov MZ - zip
34/2014/Ka
(ZIP, 3 MB)
§ 9 ods.9
25. 7. 2014
do 5. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
Archív materiálov MZ - zip
35/2014/Ka
(ZIP, 1,2 MB)
§ 9 ods.9
25. 7. 2014
do 5. 8. 2014 do 13:00 hod.
(PDF, 20 kB)
pdf icon
36/2014/Ka
(PDF, 93 kB)
§ 9 ods.9
29. 7. 2014
do 13. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 22 kB)
pdf icon
37/2014/Ka
(PDF, 57 kB)
§ 9 ods.9
30. 7. 2014
do 13. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 30 kB)
pdf icon
38/2014/Ka
(PDF, 371 kB)
§ 9 ods.9
30. 7. 2014
do 5. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 30 kB)
pdf icon
39/2014/Ka
(PDF, 714 kB)
§ 9 ods.9
31. 7. 2014
do 12. 8. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 24 kB)
pdf icon
42/2014/Ka
(PDF, 626 kB)
§9 ods.
9
23. 9. 2014
do 30. 9. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 26 kB)
pdf icon
43/2014/Ka
(PDF,119 kB)
§9 ods.
9
24. 9. 2014
do 1. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 14 kB)
pdf icon
44/2014/Ka
(PDF, 93 kB)
§9 ods.
9
29. 9. 2014
do 8. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
pdf icon
45/2014/Ka
(PDF, 25 kB)
§9 ods.
9
29. 9. 2014
do 6. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 28 kB)
pdf icon
46/2014/Ka
(PDF, 420 kB)
§9 ods.
9
9. 10. 2014
do 15. 10. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
47/2014/Ka
(PDF, 90 kB)
§9 ods.
9
13. 10. 2014
do 17. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
pdf icon
48/2014/Ka
(PDF, 212 kB)
§9 ods.
9
13. 10. 2014
do 21. 10. 2014 do 10:00 hod.
(PDF, 31 kB)
Archív materiálov MZ - zip
49/2014/Ka
(ZIP, 196 kB)
§9 ods.
9
13. 10. 2014
do 23. 10. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 20 kB)
Archív materiálov MZ - zip
51/2014/Ka
(ZIP, 2,3 MB)
§9 ods.
9
4. 11. 2014
do 13. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 32 kB)
pdf icon
1/2014/Da
(PDF, 30 kB)
§9 ods.
9
11. 11. 2014
do 18. 11. 2014 do 10:00 hod.
 
pdf icon
52/2014/Ka
(PDF, 63 kB)
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 27. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 22 kB)
Archív materiálov MZ - zip
53/2014/Ka
(ZIP, 416 kB)
 
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 2. 12. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 57 kB)
Archív materiálov MZ - zip
54/2014/Ka
(ZIP, 172 kB)
 
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 27. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 42 kB)
Archív materiálov MZ - zip
55/2014/Ka
(ZIP, 919 kB)
 
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 28. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 40 kB)
pdf icon
56/2014/Ka
(PDF,30 kB)
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 28. 11. 2014 do 13:00 hod.
(PDF, 57 kB)
Archív materiálov MZ - zip
57/2014/Ka
(ZIP, 77 kB)
§9 ods.
9
20. 11. 2014
do 28. 11. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 18 kB)
pdf icon
58/2014/Ka
(PDF, 21 kB)
§9 ods.
9
10. 12. 2014
do 17. 12. 2014 do 11:00 hod.
(PDF, 21 kB)
Archív materiálov MZ - zip
59/2014/Ka
(ZIP, 586 kB)
§9 ods.
9
16. 12. 2014
do 13. 1. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 223 kB)
pdf icon
60/2014/Ka
(PDF, 135 kB)
§9 ods.
9
16. 12. 2014
do 14. 1. 2015 do 11:00 hod.
(PDF, 143 kB).

 

 


© Mesto Rožňava, 2014  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.