PODLIMITNÉ ZÁKAZKY


Číslo VONázov predmetu VOMetóda VOVyhlásenie  VO Ukončenie VOOznámenie výsledku VO
pdf icon
28/2013/Ka
Podlimitná zákazka
20. 8. 2013do 5. 9. 2013 do 14:00 hod....výsledok...
pdf icon29/2013/Ka
Podlimitná zákazka
26. 8. 2013do 12.9.2013 do 14:00 hod....výsledok...


§ 9 ODSEK 9


Číslo VONázov predmetu VOMetóda VOVyhlásenie VO Ukončenie VOOznámenie výsledku VO
pdf icon
27/2013/Ka§9 odsek 925. 7. 2013do 6. 8. 2013 do 15:00 hod....výsledok...
pdf icon30/2013/Ka§9 odsek 920.9.2013
do 26.9.2013
do 14:00 hod.
...výsledok...
pdf icon32/2013/Ka§9 odsek 915.10.2013
do 25.10.2013
do 10:00 hod.
...výsledok...
pdf icon33/2013/Ka§9 odsek 916.10.2013
do 28.10.2013
do 10:00 hod.
...výsledok...
pdf icon34/2013/Ka§9 odsek 916.10.2013
do 28.10.2013
do 10:00 hod.
...výsledok...
pdf icon35/2013/Ka§9 odsek 922.10.2013
do 31.10.2013
do 10:00 hod
...výsledok...
pdf icon36/2013/Ka§9 odsek 924.10.2013do 8.11. do 10:00...výsledok...
pdf icon37/2013/Ka§9 odsek 912.11.2013do 21.11. do 11:00...výsledok...
pdf icon38/2013/Ka§9 odsek 926.11.2013do 11.12. do 11:00...výsledok...
pdf icon39/2013/Nk§9 odsek 99. 12. 2013 do 12. 12. 2013 do 12:00 hod....výsledok...
pdf icon40/2013/KaVýmena okien na budove MsÚ§9 odsek 99. 12. 2013do 7. 1. 2014 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon41/2013/LaVýroba predeľovacích skríň a rokovacieho stola§9 odsek 912.12.2013do 18. 12. 2013 do 14:00 hod....výsledok...


 NADLIMITNÉ ZÁKAZKY


Čislo VONázov predmetu VOMetóda VOVyhlásenie VO Ukončenie VOOznámenie výsledku VO
pdf icon
31/2013/KaNadlimitná zákazka8.10.2013do 19. 11. 2013 do 12:00 hod....výsledok...© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.