Číslo VONázov predmetu VOMetóda VOVyhlásenie  VO Ukončenie VOOznámenie výsledku VO
pdf icon1/2012/KaStravné lístkyprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou31. 12. 201131. 1. 2012 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon2/2012/KaChlieb a pečivoprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou17. 1. 201228. 2. 2012...výsledok...
pdf icon3/2012/KaMäso pre ŠJ MŠprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou4.1.201224.1.2012 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon4/2012/KaMrazené výrobkyprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou17. 1. 201228. 2. 2012...výsledok...
pdf icon5/2012/KaMlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou4. 1. 201224.1.2012 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon6/2012/KaZelenina, ovocie a zemiakyprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou17. 1. 201224. 1. 2012...výsledok...
pdf icon7/2012/KaUpratovacie a čistiace službypodprahová zákazka- zákazka s nízkou hodnotou4. 1. 201224. 1. 2012 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon8/2012/KaPočítačeprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou26. 1. 20122. 2. 2012...výsledok...
pdf icon9/2012/KaToneryprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou26. 1. 20122. 2. 2012...výsledok...
pdf icon10/2012/KaRevitalizácia krajiny v k.ú. Rožňavaprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou3. 2. 201210. 2. 2012 do 09:30 hod.... výsledok ...
pdf icon11/2012/Ka

Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby

Príloha: Spôsob určenia ceny

podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky20. 1. 201214. 2. 2012 do 09:00 hod.... výsledok ...
pdf icon12/2012/KaVýmena okien - Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožnavapodprahová zákazka6. 2. 201223. 2. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon13/2012/KaRekonštrukcia bleskozvodu na Spojenej škole J. A. Komenského v Rožňave prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou9. 3. 201221. 3. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon14/2012/FaPrístupová cesta ku garážam na Komenského ulici v Rožňave - výkon technického (stavebného) dozoru prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou15. 3. 2012
... výsledok ...
pdf icon15/2012/FaVykonanie výmeny dlažby v oblúkovom predpolí sochy Františky Andrássyovej v Rožňaveprieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky26. 3. 2012do 3. 4. 2012 do 15:00 hod.... výsledok ...
pdf icon16/2012/KaRekonštrukcia bleskozvoduprieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky16. 4. 2012do 30. 4. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon17/2012/FaVykonanie výmeny dlažby v oblúkovom predpolí sochy Františky Andrássyovej v Rožňaveprieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky20. 4. 2012do 30. 4. 2012 do 15:00 hod.... výsledok ...
pdf icon18/2012/KaHygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedkyprieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky25. 4. 2012do 14. 5. 2012 do 12:00 hod.... výsledok ...
pdf icon19/2012/KaOprava plochej strechy MŠ Krátka Rožňava prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky27. 4. 2012do 16. 5. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon20/2012/KaObnova vodorovného dopravného značenia ciest v správe mesta Rožňavaprieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky10. 5. 2012do 21. 5. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon21/2012/KaOprava plochej strechy MŠ Štítnická Rožňavaprieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky10. 5. 2012do 23. 5. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon22/2012/FaVykonanie funkcie - stavebný dozor na rozšírenie jazdného
pruhu na Okružnej ulici
výzva na predloženie cenovej ponuky15. 5. 2012do 31. 5. 2012 do 15:00 hod.... výsledok ...
pdf icon23/2012/FaVybudovanie detského ihriska na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautovvýzva na predloženie cenovej ponuky15. 5. 2012do 31. 5. 2012 do 15:00 hod.... výsledok ...
pdf icon24/2012/FaDodávka zvislých dopravných značiek na území mesta Rožňavavýzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu18. 5. 2012do 29. 5. 2012 do 15:00 hod.... výsledok ...
pdf icon25/2012/HaDezinfekčné službyvýzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu22. 5. 2012do 29. 5. 2012 do 12:00 hod.... výsledok ...
pdf icon26/2012/FaVykonávanie funkcie technického (stavebného) dozoru na stavbevýzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu22. 5. 2012do 4. 6. 2012 do 15:00 hod.... výsledok ...
pdf icon27/2012/HaVeterinárne službyvýzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu22. 5. 2012do 1. 6. 2012 do 12:00 hod.... výsledok ...
pdf icon28/2012/KaVypracovanie PD pre stav. konanie a realizáciu stavby na rekonštr. ZŠ - Zlatá ul. v ROžňavepodprahová zákazka28. 5. 2012do 14. 6. 2012 do 13:00 hod.... výsledok ...
pdf icon29/2012/KaNákup osobných ochranných pracovných prostriedkovzákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu12. 6. 2012do 21. 6. 2012 do 13:00 hod.... výsledok ...
pdf icon30/2012/BoDetské ihrisko „Ostrov pokladov“ na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautovzákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie ponuky18. 6. 2012do 3. 7. 2012 do 15:00 hod.... výsledok ...
pdf icon31/2012/KaGeodetické práce pre Mesto Rožňava“zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu18. 6. 2012do 27. 6. 2012 do 11:30 hod.... výsledok ...
pdf icon32/2012/FaÚprava STL plynovodu na Nám. baníkov v Rožňavevýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou25. 6. 2012do 4. 7. 2012 do 17:00 hod.... výsledok ...
pdf icon33/2012/KaVykonanie procesného a personálneho auditu Mestského úradu v Rožňavezákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu16. 7. 2012do 27. 7. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon34/2012/Bo"Ostrov pokladov“ na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautovzákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie cenovej ponuky16. 7. 2012do 3. 8. 2012 do 11:30 hod.... výsledok ...
pdf icon35/2012/FaZhotovenie bleskozvodu na streche tribúny futbalového štadióna v Rožňavevýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou8. 8. 2012do 15. 8. 2012 do 17:00 hod.... výsledok ...
pdf icon36/2012/FaObnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v mestevýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou23. 8. 2012do 7. 9. 2012 do 11:30 hod.... výsledok ...
pdf icon37/2012/LeAudítorské službyvýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou27. 8. 2012do 5. 9. 2012 do 11:30 hod.... výsledok ...
pdf icon38/2012/KaDetské ležadlávýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou27. 8. 2012do 7. 9. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon39/2012/GaOzvučenie a osvetlenie podujatia Rožňavský jarmok 2012výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou28. 8. 2012do 31. 8. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon40/2012/KaVykonanie procesného a personálneho auditu MsÚ v Rožňavevýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou10. 9. 2012do 24. 9. 2012 do 14:00 hod.... výsledok ...
pdf icon41/2012/KaVyhotovenie plynovej kotolne na ZUŠ Ul. Štítnickej č. 10 v Rožňavevýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou5. 10. 2012do 15. 10. 2012 do 10:00 hod.... výsledok ...
pdf icon42/2012/FaVypracovanie PD pre vjazd do Priemyselnej zóny v Rožňave z cesty I/67 a zabezpečenie inžinierskej činnostivýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou11. 10. 2012do 31. 10. 2012 do 17:00 hod.... výsledok ...
pdf icon43/2012/KaAudítorské službyvýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou10. 10. 2012do 22. 10. 2012 do 11:30 hod.... výsledok ...
pdf icon44/2012/KaNábytok a interiérové vybavenie pre materské školyvýzva na predloženie cenovej ponuky - podprahová zákazka19. 10. 2012do 7. 11. 2012 do 15:00 hod.... výsledok ...
pdf icon45/2012/KaObstarávanie poistných služieb pre Mesto Rožňavavýzva na predloženie cenovej ponuky - podlimitná zákazka5. 11. 2012do 30.11.2012... výsledok ...
pdf icon46/2012/GaVykonanie ohňostroja v rámci podujatia Vítanie Nového rokavýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou3. 12. 2012do 7. 12. 2012 do 12:00 hod.... výsledok ...
pdf icon47/2012/BoVýmena a úprava okenných a dverných otvorov na prízemí budovy Klub mladých-
Zóna M, Akademika Hronca 9/A, Rožňava
zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie cenovej ponuky6. 12. 2012do 10. 12. 2012 do 11:30 hod.... výsledok ...
pdf icon48/2012/KaPrenájom kopírovacieho strojavýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou13. 12. 2012do 7.1.2013 do 11:30 hod.... výsledok ...
pdf icon49/2012/KaVýkon funkcie technika BOZP a POvýzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou13. 12. 2012do 9.1.2013 do 10:00 hod.... výsledok ...© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.