Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
pdf icon
Obnova vodorovného dopravného  značenia ciest  v správe  mesta prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 27. 6. 2011 7. 7. 2011 do 09:30 hod. vyhodnotenie
pdf icon
Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky“ prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 16. 5. 2011 25. 5. 2011 do 10:00 hod.  
pdf icon
Antivírusový softvérový balík - aktualizácia prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 8. 4. 2011 31. 5. 2011 vyhodnotenie
pdf icon
Sanácia podzákladia mostu na Letnej ulici v Rožňave zákazka s nízkou hodnotou 3. 2. 2011 21. 2. 2011 do 10:00 hod. vyhodnotenie
pdf icon
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky zákazka s nízkou hodnotou 27. 1. 2011 31. 1. 2011 do 10:30 hod. výsledok
pdf icon
Geodetické práce pre mesto Rožňava zákazka s nízkou hodnotou 25. 1. 2011 31. 1. 2011 do 10:30 hod. výsledok
pdf icon
Hydina zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 26. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

pdf icon
Mliečne výrobky zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 26. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

pdf icon
Bravčové mäso zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2011 25. 1. 2011 do 11:00 hod.

výsledok

pdf icon
Zmena Územného plánu – Šafárikova ulica zákazka s nízkou hodnotou 3. 1. 2011 14. 1. 2011 do 11:30 hod. Výsledok
pdf icon
zákazka
s nízkou hodnotou
12. 8. 2011
2. 9. 2011 do 11:30 hod.
pdf icon
Zmena Územného plánu – lokalita Rudňanský kopec prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 18. 8. 2011 30. 8. 2011 do 11:30 hod. ...výsledok...
pdf icon
Rekonštrukcia bleskozvodu podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 19. 8. 2011 9. 9. 2011 do 11:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon
Rekonštrukcia strechy tribúny na futbalovom štadióne v Rožňave podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 6. 9. 2011 27. 9. 2011 do 11:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon
Interaktívna tabuľa prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 24. 8. 2011 6. 9. 2011 do 10:00 hod. ...výsledok...
pdf icon
Interaktívne tabule prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 10. 10. 2011 18. 10. 2011 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
24. 10. 2011
16. 11. 2011 do 11:30 hod.
pdf icon
Rozšírenie jazdného pruhu na Okružnej ulici č. 14 až 20 v Rožňave
podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky
24. 10. 2011
16. 11. 2011 do 11:30 hod.
pdf icon
Nákup osobných motorových vozidiel podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 1. 11. 2011 14. 11. 2011 do 10:00 hod. ... výsledok ...

 


© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.