MESTO ROŽŇAVA


Číslo VONázov predmetu VOMetóda VOVyhlásenie VO Predkladanie ponúkOznámenie výsledku VO
pdf icon1/2013/KaDodávka zeleniny a ovocia prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou5. 2. 2013do 13.2.2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon2/2013/KaHygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedkyprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou8. 2. 2013do 19.2.2013 do 11:00 hod....výsledok...
pdf icon3/2013/KaPapier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potrebyprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou11. 2. 2013do 21.2.2013 do 11:00 hod....výsledok...
pdf icon4/2013/KaMlieko a mliečne výrobkypodprahová zákazka18. 2. 2013do 8.3.2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon5/2013/KaDodávka zeleniny a ovociazákazka s nízkou hodnotou27. 2. 2013do 11.3.2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon6-2013-FaOdborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadeníprieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou

11. 3. 2013

20. 3. 2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon07/2013/KaMrazené výrobkydprahová zákazka11. 3. 2013do 27.3.2013 do 13:00 hod....výsledok...
pdf icon08/2013/KaChlieb a pečivopodprahová zákazka12. 3. 2013do 3.4.2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon09/2013/KaDodávka mäsa a mäsových výrobkovpodprahová zákazka12. 3. 2013do 3.4.2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon10/2013/KaDodávka tonerov do tlačiarnízákazka s nízkou hodnotou20. 3. 2013do 5.4.2013 do 10:30 hod.
pdf icon11/2013/HaPredaj nehnuteľností formou dobrovoľnej dražbyzákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu27. 3. 2013do 5. 4. 2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon12/2013/HaPredaj nehnuteľností formou dobrovoľnej dražbyzákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu11. 4. 2013do 24. 4. 2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon13/2013/KaObstarávanie služieb na výrobu a odvysielanie televíznych programovdprahová zákazka26. 4. 2013do 15. 5. 2013 do 15:00 hod....výsledok...
pdf icon14/2013/Kapodprahová zákazka9. 5. 2013do 23. 5. 2013 do 13:00 hod....výsledok...
pdf icon15/2013/Ka
Zákazka s nízkou hodnotou
21. 5. 2013do 3. 6. 2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon16/2013/Ka
Podprahová zákazka
2. 5. 2013do 10. 6. 2013 do 14:00 hod....výsledok...
pdf icon17/2013/KaZákazka s nízkou hodnotou23. 5. 2013do 5. 6. 2013 do 10:30 hod....výsledok...
pdf icon18/2013/Ka
Zákazka s nízkou hodnotou
29. 5. 2013do 12. 6. 2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon19/2013/Bo
Zákazka s nízkou hodnotou
29. 5. 2013do 11. 6. 2013 do 15:00 hod....výsledok...
pdf icon20/2013/Bo
Zákazka s nízkou hodnotou
31. 5. 2013do 5. 6. 2013 do 15:00 hod....výsledok...
pdf icon21/2013/Ka
Zákazka s nízkou hodnotou
5. 6. 2013do 7. 6. 2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon22/2013/Kabezpečenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie k zmien a doplnkov č.4 k Územnému plánu mesta Rožňava
Zákazka s nízkou hodnotou
11. 6. 2013do 14. 6. 2013 do 11:00 hod....výsledok...
pdf icon23/2013/Ka

Zákazka s nízkou hodnotou
18. 6. 2013do 2. 7. 2013 do 11:30 hod....výsledok...
pdf icon24/2013/KaZákazka s nízkou hodnotou28. 6. 2013do 22. 7.2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon25/2013/KaZákazka s nízkou hodnotou28. 6. 2013do 16. 7.2013 do 14:00 hod....výsledok...
pdf icon26/2013/Ka
Zákazka s nízkou hodnotou
28. 6. 2013do 19. 7.2013 do 10:00 hod....výsledok...


TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA


Číslo VONázov predmetu VOMetóda VOVyhlásenie VO Predkladanie ponúkOznámenie výsledku VO
pdf icon1/2013/TSDodanie hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkovzákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu8. 4. 2013do 19. 4. 2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon2/2013/TSDodanie kvetínzákazka z nízkou hodnotou10. 5. 2013do 20. 5. 2013 do 10:00 hod....výsledok...
pdf icon3/2013/TSzákazka z nízkou hodnotou14. 5. 2013do 24. 5. 2013 do 10:00 hod....výsledok...


TIC ROŽŇAVA


Číslo VONázov predmetu VOMetóda VOVyhlásenie VO Predkladanie ponúkOznámenie výsledku VO
pdf icon1/2013/TICÚčtovnícke službyzákazka s nízkou hodnotou26. 3. 2013do 8.4.2013 do 11:30 hod....výsledok...
pdf icon2/2013/TICÚčtovnícke službyzákazka s nízkou hodnotou9. 4. 2013do 16.4.2013 do 16:00 hod.© Mesto Rožňava, 201 Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 1.01.1970 01:00 hod.