Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Anyakönyv

A GYERMEK SZÜLETÉSÉNEK BEJEGYZÉSE AZ ANYAKÖNYVBE
 
Ügyintézők:
 
Anyakönyvi Hivatal Rozsnyó
 
 
Ing. Jana Mandátová,
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
 
Judita Krúzsová,
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
 
Jarmila Brutovszká,
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
 
Ügyintézés menete
 
A gyermek   születésének a bejelentése az illetékes anyakönyvi hivatalban történik. Az anyakönyvvezető bejegyzi a gyermeket a születési anyakönyvbe, kiállítja a születési anyakönyvi kivonatot és a gyermekszületési támogatás iránti kérelmet.
 
Amennyiben a gyermek anyja férjezett:
 
Az anya férjének személyesen szükséges megjelenni az anyakönyvi hivatalban, valamint bemutatni
 • mindkét szülő érvényes személyazonosító igazolványát
 • házassági anyakönyvi kivonatot

 

Amennyiben  az anya egyedülálló:

 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és az állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • születési anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az apaság megállapítása a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján történik, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • születési anyakönyvi kivonatát
 
Amennyiben a gyermek anyja elvált:
 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • a bíróság házasságot felbontó jogerős ítéletét ( amennyiben kevesebb mint 300 nap telt el a házasságot felbontó ítélet jogerőre emelkedésétől, közelebbi tájékoztatást az anyakönyvi hivatal nyújt)
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • az előző házasságot igazoló házassági anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az anya a házasság felbontását követően újra felvette az előző családi nevét , erről szóló igazolást
 • amennyiben az apaság a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján kerül meghatározásra, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványát
 • a születési anyakönyvi kivonatát
 
Amennyiben a gyermek anyja özvegy:
 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonatát
 • az érvényes személyazonosító igazolványát
 • a házassági anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az apaság a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján kerül meghatározásra, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványát
 • a születési anyakönyvi kivonatát
 
Ügyintézési határidő
 • megvárásra

 

A MÉG MEG NEM SZÜLETETT GYERMEK SZÜLEINEK EGYBEHANGZÓ NYILATKOZATA AZ APASÁGRÓL

 

Ügyintéző:

Anyakönyi Hivatal Rozsnyó
 
 
Ing. Jana Mandátová,
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
Judita Krúzsová, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
Jarmila Brutovszká, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 

 

Az ügyintézés menete

Amennyiben a szülők nem házasok, a gyermek születése előtt vagy után  a szülők egybehangzó nyilatkozatot tehetnek az apaságról.

Ehhez szükséges: 
 • mindkét szülő együttes személyes megjelenése

Amennyiben  az anya egyedülálló:
 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és az állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • születési anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az apaság megállapítása a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján történik, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • születési anyakönyvi kivonatát

Amennyiben a gyermek anyja elvált:
 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • a bíróság házasságot felbontó jogerős ítéletét ( amennyiben kevesebb mint 300 nap telt el a házasságot felbontó ítélet jogerőre emelkedésétől, közelebbi tájékoztatást az anyakönyvi hivatal nyújt)
 • érvényes személyazonosító igazolványt
 • az előző házasságot igazoló házassági anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az anya a házasság felbontását követően újra felvette az előző családi nevét , az erről szóló igazolást
 • amennyiben az apaság a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján kerül meghatározásra, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványát
 •  születési anyakönyvi kivonatát

Amennyiben a gyermek anyja özvegy:
 • hitelesített aláírással ellátott becsületbeli nyilatkozatot az anya családi állapotáról és állandó tartózkodási helyéről ( az aláírás hitelesítése 1,50€ készpénzben)
 • az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonatát
 •  érvényes személyazonosító igazolványt
 • a házassági anyakönyvi kivonatot
 • amennyiben az apaság a szülők egybehangzó nyilatkozata alapján kerül meghatározásra, mindkét szülő megjelenik az anyakönyvi hivatalban és a gyermek apja bemutatja:
 • érvényes személyazonosító igazolványát
 • a születési anyakönyvi kivonatát
 
A szülőknek meg kell állapodniuk a gyermek családi nevében- a családi név férfi és női alakjában, egyúttal meg kell határozniuk a hímnemű , valamint a nőnemű gyermek utónevét.
 
Ügyintézési határidő:
 • megvárásra

 


 

HÁZASSÁGKÖTÉS

 
Ügyintézők:
 
Anyakönyvi Hivatal Rozsnyó
 
 
Ing. Jana Mandátová, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
Judita Krúzsová, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
Jarmila Brutovszká,
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
Az ügyintézés menete
 

A házasságkötési kérelmet a házasulók személyesen nyújtják be a házasulók egyikének állandó tartózkodási helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban. A házasulók kérelmére az anyakönyvi hivatal engedélyezheti az eltérő illetékességi területű  anyakönyvi hivatal előtt történő házasságkötést. Amennyiben egyházi esküvőről van szó, a házasságkötés iránti kérelmet a házasulók a lelkészi hivatal székhelyén illetékes  anyakönyvi hivatalban nyújtják be, tekintet nélkül a házasulók állandó tartózkodási helyére.

A házasságkötést követően az anyakönyvi hivatal kiállítja a házassági anyakönyvi kivonatot és bejegyzi a házasságkötést a házassági anyakönyvbe.

A szlovák állampolgár a házasságkötés előtt legalább hét nappal  köteles bemutatni az illetékes anyakönyvi hivatalban a következő iratokat:

Egyedülállók (A) :

 • a saját születési anyakönyvi kivonatát
 • érvényes személyazonosító igazolványát

 

Özvegyek:

 • az (A) pontban feltüntetett iratokat és
 • az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát vagy jogerős bírósági döntést a haláleset tényének bírósági megállapításáról vagy a bíróság jogerős holtnak nyilvánító döntését

 

Elváltak:

 • az (A) pontban feltüntetett összes iratot, valamint
 • az előző házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági döntést
 

Kiskorú személyek (16-18 évesek) kötelesek bemutatni a jogerős bírósági döntést a házasságkötés   engedélyezéséről.

A házasulók megállapodást köthetnek, hogy a házasságkötés után az egyikük családi nevét fogják  közös házassági névként viselni, vagy a házasulók megtartják eddigi családnevüket, vagy az egyikük családi nevét fogják házassági névként viselni  és a házasulók egyike  megtartja eddigi családi nevét is.  Ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, a házasságkötést megelőzően    kijelentik, hogy  születendő közös gyermekük melyikük családi nevét fogja viselni. Amennyiben az egyikük a házassági név mellett megtartja eddigi családi nevét is, házassági nevük lesz közös gyermekeik családi neve is.

Amennyiben a menyasszonynak már van  gyermeke, akinek az apja   ismeretlen, megállapodást köthet  a vőlegénnyel arról, hogy ez a gyermek családi névként  házassági nevüket fogja viselni. Ezzel a névadással a férj nem válik a gyermek apjává.

Amennyiben a vőlegénynek és a menyasszonynak is van már gyermeke, akiknek az apja vagy az anyja ismert, a gyermek (gyermekek) családi neve nem változik. Ezeknek a gyermekeknek a családi neve csak külön jogszabály szerint változtatható meg.

 
A nem szlovák állampolgárok  benyújtják:
A nem szlovák állampolgár Szlovák Köztársaság területén történő házasságkötése esetén köteles az anyakönyvi hivatalnak legalább 14 nappal a házasságkötés előtt bemutatni az alábbi iratokat:
 • születési anyakönyvi kivonat
 • személyi állapotáról szóló igazolás
 • tartózkodásról szóló igazolás
 • állampolgársági igazolás
 • özvegy külföldi személy esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát vagy egyéb közokiratot, amellyel igazolja, hogy a házasság megszűnt
 • elvált külföldi személy esetén a házasság felbontásáról szóló jogerős bírósági döntést vagy a házasság megszűnését igazoló egyéb közokiratot
 • személyi azonosságának igazolására alkalmas iratot

 

az 1b  bekezdésben feltüntetett irat nem lehet hat hónapnál régebbi. Az iratokat a megfelelő hitelesítéssel kell hitelesíteni (Apostille, hitelesítési és felülhitelesítési záradék).
 
Illetékek:
 • szlovák állampolgárok házasságkötésének engedélyezése más területi illetőségű anyakönyvi hivatal előtt 16,50€
 • szlovák állampolgárok más területi illetőségű anyakönyvi hivatal előtt történő házasságkötése 16,50€
 • szlovák állampolgár és nem szlovák állampolgár házasságkötésének engedélyezése más területi illetőségű anyakönyvi hivatal előtt 33€
 • szlovák   állampolgárok   meghatározott időn kívül történő házasságkötése engedélyezése 16,50€
 • szlovák állampolgárok hivatalosan kijelölt helyiségen kívül történő házasságkötésének engedélyezése 66€
 • szlovák állampolgár és külföldi állampolgár házasságkötése 66€
 • nem szlovák állampolgárok házasságkötése, akik közül az egyik állandó tartózkodási hellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén 165,50€
 • a Szlovák Köztársaság területén állandó tartózkodási hellyel nem rendelkező házasulók    házasságkötése 199€
 
Ügyintézés határideje:
 • megvárásra

 

A HALOTTI ANYAKÖNYVBE TÖRTÉNŐ BEJEGYZÉS

 

Ügyintézők:

 
Anyakönyvi Hivatal Rozsnyó
 
 
Ing. Jana Mandátová, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
Judita Krúzsová, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
Jarmila Brutovszká,
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
Az ügyintézés menete
 
Szükséges:
 • halottvizsgálati bizonyítvány három példányban ( 1x  eredeti, 2x másolat), amelyet a halottvizsgáló és a körzeti orvos   hitelesített
 •  az elhunyt személyazonosító igazolványa
 • az elhunyt anyakönyvi okiratai ( születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonata)
 • az intézkedő személy személyazonosító igazolványa
Ügyintézési határidő:
 • megvárásra

 BEJEGYZÉS A SPECIÁLIS ANYAKÖNYVBE

 

Ügyintézők:
 
Anyakönyvi Hivatal Rozsnyó
 
 
Ing. Jana Mandátová, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
Judita Krúzsová, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
 
Jarmila Brutovszká,
Városi Hivatal,
iroda: földszint  056-os ajtó
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
 
Ügyintézés menete
 
A pozsonyi speciális anyakönyvbe kerülnek bejegyzésre a szlovák állampolgárokat külföldön ért  anyakönyvi események: gyermekszületés külföldön, házasságkötés külföldön, elhalálozás külföldön. A speciális anyakönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az állandó tartózkodási hely szerint illetékes anyakönyvi hivatalban szükséges benyújtani.
 
Szükséges:
 • személyes megjelenés vagy hitelesített meghatalmazással rendelkező személy megjelenése
 • születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • halotti anyakönyvi kivonat
 
Figyelmeztetés:
 • Az iratokat az illetékes hivatalokkal hitelesíttetni szükséges és a Szlovák Köztársaság területén működő hiteles fordítóval lefordíttatni szlovák nyelvre
 
Ügyintézési határidő:
 • három hónap

 

AZ ANYAKÖNYVI KIVONAT MÁSODPÉLDÁNYÁNAK KIADÁSA

 
Ügyintézők:
 
Anyakönyvi Hivatal Rozsnyó
 
 
Ing. Jana Mandátová,
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
 
Judita Krúzsová,  
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
 
Jarmila Brutovszká, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
 
Ügyintézés menete
 
Szükséges: 
 • szükséges az Ön   vagy közeli hozzátartozója személyes megjelenése
 • az intézkedő személy érvényes személyazonosító igazolványa

 

Illeték: 5 €
 
Ügyintézési határidő:
 • megvárásra

 

CSALÁDI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA  VÁLÁS UTÁN A JOGERŐS BÍRÓSÁGI DÖNTÉST KÖVETŐ HÁROM HÓNAPIG

 
 
Ügyintéző:
 
Anyakönyvi Hivatal Rozsnyó
 
 
Ing. Jana Mandátová,
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
 
Judita Krúzsová,  
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
 
Jarmila Brutovszká, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
 
Ügyintézés menete
 
Szükséges:
 • az Ön személyes megjelenése
 • kérelem
 • érvényes személyazonosító igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • a bíróság jogerős döntése a házasság felbontásáról

 

Ügyintézési határidő:
 • 30 nap

 

IGAZOLÁS KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉSHEZ

 
Ügyintéző:
 
Anyakönyvi Hivatal Rozsnyó
 
 
Ing. Jana Mandátová,
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
 
Judita Krúzsová,  
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
 
Jarmila Brutovszká, 
Városi Hivatal,
iroda: földszint, 056-os ajtó
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
058/7773 240
 
 
 
Ügyintézés menete
 
Szükséges:
 • érvényes személyazonosító igazolvány

 

Ügyintézési határidő:
 • megvárásra