Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, otvorilo v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí dňa 9. mája 2019 o 16.00 hod. vernisážou výstavu ĽUDOVÍT  FELD. Napriek veľmi nepríjemnému, studenému a upršanému počasiu otvorenie výstavy oslovilo mnohých (cca 70 osôb), nielen z obce Krásnohorské Podhradie, ale aj z Rožňavy a okolia. 

Vernisáž otvoril riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Pavol Lackanič.  Príspevok o osobe Ľudovíta Felda a jeho tvorbe predniesol kurátor výstavy Mgr. Michal Štofa,  odborný pracovník Východoslovenskej galérie. Vo svojom vystúpení charakterizoval osobnosť autora a jeho diela prezentované na výstave. V roku 2016 Východoslovenská galéria pripravila rozsiahlu výstavu k 25. výročiu úmrtia autora, kde bolo prezentovaných okolo 150 jeho prác. V Andrássyho obrazárni je prezentovaných 44 diel Východoslovenskej galérie, ktoré sú doplnené jeho prácami v správe Baníckeho múzea v Rožňave v počte 9 ks. Jedná sa väčšinou o grafiky a akvarely. Vernisáž pokračovala príhovorom Mgr. Evy Lázárovej – kurátorky fondu výtvarného umenia Baníckeho múzea v Rožňave. Vo svojom vystúpení pripomenula, že Ľudovít Feld sa v 70. rokoch 20. storočia často zdržiaval v obci Krásnohorské Podhradie viacero týždňov, vyhľadával zaujímavé témy k svojim dielam a samozrejme často maľoval z rôznych pozícií dominantu obce hrad Krásnu Hôrku. Niekoľko týždňov prebýval na súkromí u pani Margity Mogyorósiovej, ktorej dcéra Gréta sa zúčastnila vernisáže.  Slávnostný akt vernisáže ukončilo vystúpenie Árpáda Farkaša, ktorý zahral dve klavírne skladby.

Plánované sprievodné podujatia k výstave:

  • Odborná prednáška s prezentáciou kurátora výstavy Mgr. Michala Štofu – jún 2019
  • Prednáška o koncentračnom tábore Auschwitz PhDr. Andrey Ševčovičovej  – 31.05.2019
  • Premietanie dokumentárneho filmu o Ľ. Feldovi pod názvom ŠTETCOM A PEROM PÍSANÉ z roku 1979 – september 2019

Presné termíny podujatí budú zverejnené na webstránke Baníckeho múzea v Rožňave.

Výstavu je možné navštíviť do 29.9.2019 počas otváracích hodín: Streda – Nedeľa 13:00 – 17:00 hod.

 

Mgr. Eva Lázárová

 

 

Kontakt: Róbert Šimko, Manažér kultúry
Oddelenie propagácie
info@banmuz.sk
Mob.: 0940108384
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31
048 01  Rožňava
www.banmuz.sk

 

 


 © Mesto Rožňava, 15. 5.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 15.05.2019 15:41 hod.