Gemerské osvetové stredisko spúšťa registráciu do súťaže AMFO 2020


Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava


Gemerské osvetové stredisko (GOS) v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, už tradične vyhlasuje a organizuje regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2020.

Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Ide o postupovú súťaž amatérskej fotografie, ktorej sa môžu zúčastniť amatérski fotografi bez obmedzenia veku. AMFO 2020 je rozdelená do troch vekových skupín, ktoré sa členia do kategórií čiernobielej alebo farebnej fotografie. Osobitnými kategóriami sú aj multimediálna prezentácia a cykly a seriály. Hlavným cieľom súťaže je vyhľadávať nových talentovaných tvorcov a ponúknuť im priestor na rozvoj ich umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti. „Prostredníctvom poroty, ktorá bude pozostávať z profesionálnych fotografov a pedagógov, sa autorom regionálneho kola súťaže dostane konštruktívnej kritiky z úst odborníkov, ale aj konfrontácie a inšpirácie prostredníctvom výstavy," uvádza za organizátora Martina Kleinová (GOS).


Prvým krokom k účasti na súťaži AMFO 2020 je registrácia na webovej stránke www.nocka.sk v sekcii súťaže a prehliadky. Súťažiaci tam nájdu všetky potrebné informácie, ako propozície, štítky a elektronický formulár na prihlásenie, po ktorého vyplnení je potrebné všetky fotografie zapojené do súťaže priniesť označené štítkami do GOS, a to najneskôr do 20. 3. 2020. Odborná porota, fotografie vyhodnotí a poskytne individuálny rozbor autorom, ktorí majú záujem. Výberom určí ocenené diela, a tiež tie ktoré budú súčasťou výstavy v Dome tradičnej kultúry Gemera.

 

 

Kontaktná osoba:
Martina Kleinová, Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
martina.kleinova@gos.sk,
0915 884 135, www.gos.sk

 

 

 


© Mesto Rožňava, 24. 2.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 24.02.2020 13:24 hod.