47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby vyhlásilo Národné osvetové centrum začiatkom tohto roka. Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
 
Regionálne kolo zorganizovalo Gemerské osvetové stredisko. V období od februára do 8. marca 2019  prebiehalo prijímanie prihlášok a súťažných prác. Autori mohli do súťaže prihlasovať farebné aj čiernobiele fotografie bez tematického vymedzenia. Zaradení sú podľa veku do súťažných kategórií: 1. skupina - autori do 16 rokov, 2. skupina - od 16 do 21 rokov a 3. skupina -  nad 21 rokov.
 
Organizátor prizval na hodnotenie odborníkov z oblasti umeleckej fotografie - fotografa a lektora Miroslava Zaťka, fotografa Jozefa Peniaška a pedagogičku a výtvarníčku Martinu Kleinovú. Títo posúdili súťažné fotografie z hľadiska umeleckého, technického, odborného, a tiež ocenili tvorivý prístup autorov. Predseda poroty M. Zaťko vyzdvihol emotívne fotografie mladej autorky Kristíny Kerekešovej, intímne vyznania Andrei Gibasovej, alebo personifikovaný svet prírody člena rožňavského fotoklubu Pix-XL Štefana Kesiho, ktorých sa organizátor rozhodol oceniť Čestným uznaním. Z cekového počtu prihlásených 100 fotografií bolo porotou vybratých na výstavu 52 fotografií od 24 autorov, rovnomerne zastúpených vo všetkých vekových kategóriách.
 
Pre súťažiacich autorov sa uskutočnili odborné rozborové semináre, ktoré sú dôležitou súčasťou súťaže, keďže slúžia na zvyšovanie umeleckej a technickej úrovne tvorby. Zároveň sú tieto stretnutia podnetné a inšpiratívne vzájomnou výmenou skúseností a konzultáciami medzi hodnotiacimi odborníkmi a autormi. Semináre sa uskutočnili 6. a 28. marca 2019 pod vedením M. Zaťka a J. Peniaška vďaka verejným zdrojom Fondu na podporu umenia, ktorý aj takto podporuje neprofesionálne vizuálne umenie."
 
Výstava potrvá do 26. apríla 2019, po jej skončení vystavené práce postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. Otvorenie výstavy a vyhodnotenie sú avizované na 6. júna 2019. V prípade, že budú autori z rožňavského okresu úspešní, majú možnosť postúpiť na celoštátne kolo súťaže do Nitry začiatkom novembra 2019.
 
 
pdf icon Vyhodnotenie regionálnej sútaže
(PDF, 2203 kB)
 
 
Info:  Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk, 0905 919 431
Foto: https://www.facebook.com/pg/gos.roznava/photos/?tab=album&album_id=10156166728993093
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 4.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 12.04.2019 18:49 hod.