Na základe pokynu sekcie KR MV SR č. SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 28.11.2020 bude dňa 10. septembra 2021 o 12:00 hod. vykonaná akustická skúška siete elektromotorických  a elektronických sirén. Aktiváciu hlasnej skúšky elektronických sirén vykonajú mestské úrady, obecné úrady alebo okresné úrady, ktoré disponujú modulmi miestneho ovládania.
 
 

© Mesto Rožňava, 6. 9.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 6.09.2021 18:26 hod.