Na základe pokynu sekcie KR MV SR č. SKR-OOR2-2020/000023-008 zo dňa 28.11.2020 bude dňa  8. októbra 2021 o 12:00 hod. vykonaná akustická skúška siete elektromotorických sirén. Tichá skúška (test) elektronických sirén bude vykonaná zo stupňa okresný úrad v sídle kraja.

 

 


© Mesto Rožňava, 5. 10.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 5.10.2021 15:08 hod.