icon pdf Územie mesta
(PDF,  62 kB)
icon pdf Jasná
(PDF, 65 kB)
icon pdf Kozmonautov 15
(PDF, 183 kB)
icon pdf Námestie baníkov
(PDF, 183 kB)
icon pdf Ernesta Rótha
(PDF, 185 kB)
icon pdf Kasárenská
(PDF, 65 kB)
icon pdf Vajanského 5
(PDF, 65 kB)
icon pdf Hrnčiarska 12
(PDF, 62 kB)
icon pdf J. Marikovzkého 28
(PDF, 64 kB)
icon pdf Nadabula 84
(PDF, 63 kB)
icon pdf Z.Fábryho 26
(PDF, 64 kB)
 
 
Informačná mapa rozdelenia pozemných komunikácií
 
 

 


© Mesto Rožňava, 2020, Alena Šikúrová -  Odbor výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP, Mestský úrad Rožňava

 

 

 
 

 
Publikované: 5.06.2015 07:55 hod.