Záver augusta sa už desaťročia spája s pripomenutím si Slovenského národného povstania (SNP). V tomto roku to bolo už 75. výročie. V Rožňave sa pietny akt konal v piatok 30. augusta. S prejavmi vystúpili primátor Rožňavy Michal Domik, predseda Oblastného výboru Slovenského zväzu profifašistických bojovníkov (SZPB) Juraj Bernár a podplukovník Oliver Toderiška, veliteľ práporu RCHBO v Rožňave. Rečníci zhodne pripomenuli dôležitosť SNP pre slovenský národ i fakt, že patrilo k najväčším protifašistickým vystúpeniam v Európe. Poukázali aj na to, že hoci v súčasnosti žijeme v mieri, netreba na udalosti spred 75 rokov zabúdať.

Program potom pokračoval odovzdaním ocenení pre subjekty, ktoré podporujú činnosť Oblastnej organizácie SZPB, ako aj minútou ticha za členov organizácie, ktorí v uplynulom roku zomreli.

Výnimočnosť 75. výročia podtrhol aj kultúrny program, v ktorom vystúpili členky Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade vo Vyšnej Slanej, spevokol Denného centra v Rožňave i mužská spevácka zložka Folklórneho súboru Dubina. Na záver predniesla báseň pani Jungová.

„Slovenské národné povstanie bolo významným medzníkom v dejinách slovenského národa. Vyhranil sa voči zlobe a besneniu, ktoré tu v Európe boli. Povedať svoj názor bolo prínosom pre slovenský národ. Na tak malý národ, to bol dovtedy nevídaný počin. Povedal to veľmi hlasno a vnímal to celý svet,“ uviedol Oliver Toderiška. Vojaci z rožňavského práporu sa zúčastnili aj vojenskej prehliadky, ktorá bola súčasťou osláv výročia SNP v Banskej Bystrici. „Bola to cenná príležitosť ukázať sa. Nielen pre náš prápor, ale hlavne pre ozbrojené sily Slovenskej republiky. Ukázať, čo v rámci nich máme. V novodobých dejinách, od roku 1993, takúto prehliadku Slovensko ešte nemalo. Bola vnímaná vysoko pozitívne,“ pokračoval Toderiška. Potešila ho aj skutočnosť, že nielen samotná prehliadka, ale i jej nácvik bol prijímaný verejnosťou kladne. „Prvý nácvik sme mali o deviatej večer, druhý o druhej ráno. Oba sa stretli s minimom negatívnych ohlasov. Ľudia mali pochopenie pre to, že sa musíme pripraviť,“ povedal Toderiška.

„Som vnímavý človek a dokážem sa vcítiť do pocitov iných ľudí,“ povedal primátor Michal Domik. „Uvedomujem si teda neľahkú situáciu ľudí, ktorí odchádzali od rodín bojovať do povstania. Muselo to byť obrovské odhodlanie ísť bojovať, možno ísť na smrť. Cítim veľkú úctu k týmto ľuďom, ktorí mali tú odvahu a išli bojovať za slobodu.“

„Slovenské národné povstanie malo veľký význam pre slovenský národ. Zasiahlo do osudov mnohých rodín. Ťažko sa počúva, čo museli ľudia pretrpieť. Je preto veľmi dôležité poznávať pravdu,“ uviedol Milan Malček, predseda Základnej organizácie SZPB partizána Tótha v Rožňave. „Povstanie ukázalo, že slovenský národ nebol taký, ako ho prezentoval vtedajší slovenský štát. Teší ma, že sa zvyšuje počet ľudí, ktorí na oslavy v Rožňave prichádzajú. Mrzí ma však fakt, že chýbala mladá generácia. Možno aj preto, že už roky žijeme v mieri a mladí to berú ako samozrejmosť. Som vďačný, že samospráva na tieto oslavy nezabudla. Som tiež rád, že pribudol aj kultúrny program.“

 

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 9. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.09.2019 13:00 hod.