Dňa 13. decembra 2018 o 17.00 hodine sa v Kostole evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave pod ladnými oblúkmi klasicistického evanjelického kostola v Rožňave znovu rozozneli  tóny diel európskych a svetových skladateľov v podaní detských a študentských speváckych zborov.

Hlavným organizátorom podujatia bolo Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe v Rožňave v spolupráci mestom Rožňava, pod záštitou primátora mesta Rožňava pána Michala Domika, ZUŠ Rožňava,  Gymnázia  P.J.Šafárika v Rožňave, ZŠ Zakarpatská a MŠ Kyjevská/ Spojená škola J.A. Komenského v Rožňave,

Vianočnú atmosféru umocňovali vystúpenia žiakov, študentov a deti z MŠ, ako   aj hostia z partnerských miest  Rožňavy.

Od posledného koncertu v roku 2008 , ostalo vo vianočnom očakávaní, čím vlastne advent je, prázdne miesto. Chýbalo jedno podujatie, ktoré malo svoju tradíciu a vysokú umeleckú úroveň. Záujem milovníkov hudby neutíchal, a tak si Občianske združenie Pre partnerstvo škôl v kultúre a športe zaradilo do svojho kalendára aktivít pokračovanie v tradícii podujatia minulý rok pod názvom Adventný koncert 2017 a toho roku sme pokračovali v tejto tradící  už po 14. krát pod názvom ADVENTNÝ KONCERT 2018.

Hlavnou organizátorkou a hybnou silou celého podujatia bola  Mgr. Eva Kardošová, Okresná metodička hudobnej výchovy v Rožňave, predsedníčka OZ, profesionálna dirigentka, ktorej sa celý profesijný život niesol a nesie v znamení prezentácie hudobného umenia, predovšetkým zborového spevu, ako aj výchove detí a mládeže k tejto oblasti kultúry.

V programe Adventného koncertu 2018 boli  diela skladateľov: T. Klus, Beethoven, Liszt, Haydn, Caccini, Kodály a iné., ktoré zazneli  v podaní Stredoškolského speváckeho zboru P. J. Šafárika pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave so žiačkami Základnej školy akademika J. Hronca, detí Materskej školy na Kyjevskej ulici a detí Spojenej školy J. A. Komenského a zúčastnených speváckych zborov z partnerských miest  Rožňavy – Českého Těšína, zo Szerencsu  a poľského Cieszyna.

 K zborovému spevu sa pripojila inštrumentálna hudba v podaní: Ing.  Ivana Nemčoka / FS Dubina/, Márie Čobádiovej DiS. Art, Mgr.,Ondreja Šmijáka,  Mgr.Alexandra Kovtuna, Mgr., Árpáda Farkasa,DiS. art a  Adriána Szajkó zo ZUŠ v Rožňave.

Svojím nádherným spevom prispeli sólisti ako Stanislav Ďurský zo ZUŠ v Rožňave ,žiačky Barbora Krasnovská FS Dubina a ZŠ akad. Hronca v Rožňave: Lara l. Bernáth, Stefánia Baffi, Rebecca Mésznerová, Dária Puškášová.

 Hovoreným slovom sprevádzali : Mgr. Eva Kardošová, okresná metodička hudobnej výchovy, Mgr. Tímea Lörinc Gymn. P.J. Šafárika v Rožňave a starostka Kobeliarova PaedDr. Janka Regrutová.

Na príprave programu sa okrem dirigentky a hlavnej organizátorky Evy Kardošovej podielala  korepetítorka  Mária Csobádyová, DiS.art  zo ZUŠ v Rožňave.

Vzácnym hosťom koncertu bol  Štefan Hundža, člen opery Štátneho divadla Košice.

Adventný koncert 2018 v ROŽŇAVE bol  ako vždy aj predtým  dominantným podujatím očakávania tohtoročného najkrajšieho  sviatku roka 2018.

Podujatie podporili: Mesto Rožňava,  miestne firmy a podnikatelia.

 

 

 

 

Mgr.  Eva Kardošová
predsedníčka OZ
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 31. 12. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

                                                            

Publikované: 31.12.2018 12:54 hod.