V dejinách každého národa je niekoľko míľnikov, ktoré budú navždy  rezonovať v mysliach ľudí. Takým míľnikom je aj 2. svetová vojna a s ňou spojené Slovenské národné povstanie. Do dejín sa zapísalo práve prínosom slovenského ľudu k porážke hitlerovského Nemecka. Prešlo už 76 rokov, keď slovenský národ v pohnutých vojnových rokoch vykročil historicky správnym smerom.

Vzdať hold všetkým padlým vojakom bol i zástupca primátora mesta Rožňava Ing. Ján Lach s prítomnými hosťami dňa 28.8.2020 pri pamätníku partizána Tótha v parku na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave. Uctiť si tento pamätný deň prišli aj hostia z Veľvyslanectva Ruskej federácie.

V príhovoroch pripomenuli, ako sa naši predkovia postavili na odpor fašistickému Nemecku presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode a spravodlivosti.  „Aj preto si musíme pripomínať odkaz Slovenského národného povstania a byť zaviazaní vďačnou spomienkou na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť svoju krajinu. Odkaz tohto významného počinu bude aj napriek času vždy mementom i výzvou pre všetky generácie - a to odkazom, ako sa nikdy nevzdať a nedať sa pokoriť. Veď slobodu bolo treba ťažko vybojovať aj za tú najvyššiu cenu - cenu vlastných životov. Preto vždy s úctou zastaňme na miestach, ktoré sú skropené krvou tých najodvážnejších synov nášho národa a nikdy nedovoľme, aby sloboda, demokracia, ľudské životy a ich hodnoty boli dlávené okutou čižmou násilia, nadradenosti, neúcty a kapitálu totálnej moci! „vo svojom príhovore uviedol zástupca primátora Ing. Ján Lach.

Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodlivosť. Jedným z najzákladnejších práv človeka je právo byť slobodným. Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, kedy človek musí brániť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke. Sloboda je slovo s hlbokým obsahom. Skutočná sloboda však tkvie aj v ochote niesť zodpovednosť za budúcnosť.

Nech položený veniec symbolizuje nikdy nepreťatú niť súčasnosti s históriou Slovenského národného povstania.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2.  9. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 2.09.2020 14:27 hod.