74. výročie oslobodenie mesta Rožňava

23.1.2019

 

Ťažko vybojovanú ale vytúženú slobodu Rožňavčania získali dňa  23.1.1945. Zásluhu na oslobodení nášho mesta mali vojaci Červenej armády a 4. rumunskej armády, ktorí hrdo povstali proti nepriateľským vojskám i za cenu vlastného života. Vojnové roky boli plné neistoty, bolesti i strachu a preto je veľmi dôležité si tento deň pripomínať. Ani si neuvedomujeme ako ten čas rýchle plynie a ani nestačíme vnímať, ako sa nám história  a dôležité udalosti neustále vzďaľujú. Oslobodenie nášho mesta je však významným medzníkom našej histórie, je to udalosť, ktorú z dejín nemožno vymazať, je potrebné si ju stále pripomínať a venovať jej patričnú pozornosť.

Na Námestí baníkov v Rožňave sme si pripomenuli už 74. výročie oslobodenie mesta. Padlým hrdinom vzdali úctu nielen zástupcovia mesta, ale aj organizácie a školáci. V príhovore primátor mesta Michal Domik zdôraznil význam tejto udalosti, aby táto chvíľa bola mementom a poučením pre súčasnú generáciu. Poďakoval sa všetkým prítomným, ktorí si vážia slobodu a mier.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 25. 1. 2019 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 25.01.2019 13:25 hod.