Záverečná správa o realizácií projektu

Názov alebo meno prijímateľa: ZO Csemadok v Rožňave

Názov projektu: 70. Výročie založenia Csemadoku

Termín realizácie projektu: 12. októbra 2019

Miesto realizácie: Rožňava

Charakter projektu: regionálny

Popis realizácie projektu:

Pri príležitosti 70. výročia založenia Csemadoku zorganizoval slávnosť dňa 12. októbra 2019 v priestoroch historickej radnice.

Slávnosť pri príležitosti 70. Výročia založenia Csemadoku otvoril slávnostným príhovorom László Köteles, popredseda republikovej rady Csemadoku.

programe sa predstavili Detský zbor Bel Canto zo Základnej umeleckej školy v Rožňave, Folklórny súbor Kökörcsin zo Silice, Folklórny zbor Sajó Hangja zPlešivca, „Kecsői Hagyományőrzők“ zKečova, Folklórny súbor Cházár András z Jovíc, Mužský spevácky súbor Andrássy Dénes a Kapela Labyrynt.

rámci slávností sa odovzdávali diplomy tým členom, ktorí obohatili organizáciu organizáciu mnohoročnou prácou a organizáciám, ktorí spolupracovali a aj doteraz spolupracujú z organizáciou.

Pre hostí a zúčastnených boli pripravené švédske stoly so stravou a občerstvením.

Ďakujeme Mestu Rožňava za poskytnutú finančnú podporu, bez ktorej by sme nevedeli zorganizovať toto podujatie.

Význam a prínos projektu:

Snažíme sa zachovať maďarskú kultúru.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 18.  11. 2019 Erika Svedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 18.11.2019 14:25 hod.