Olympijský klub GEMER zorganizoval  v spolupráci s mestom Rožňava a CVČ v Rožňave dňa 21.-23.-24. mája 2019, už 4. ročník populárnej súťaže Gemerské športové hry.

Počas troch dní sa deti materských škôl v meste a žiaci základných škôl mesta a okresu zapojili do atletických, gymnastických, futbalových, volejbalových, basketbalových a florbalových súťaží.

Po skúsenostiach z doterajších ročníkov sa aj v tomto roku zúčastnilo podujatia vyše 100 detí MŠ a vyše 300 žiakov ZŠ.

Všetci víťazi jednotlivých kategórií a disciplín boli odmenení medailami, diplomami a vecnými cenami, ktoré boli zakúpené aj z poskytnutej dotácie od mesta Rožňava, ako spoluorganizátora týchto súťaží.

Propagáciu mesta

sme zabezpečili  logom a menom mesta na propozíciách, štartových liatinách a výsledkových listinách, na diplomoch pre víťazov, na plagátoch. Mesto bolo uvedené ako spoluorganizátor v regionálnej tlači, mestskej televízii,  banner mesta bol umiestnený na športovisku, primátor meste sa zúčastnil otvorenia podujatia.

 

 

PhDr. Juraj  K r á l i k

 

 

 


© Mesto Rožňava, 24.  6. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 24.06.2020 11:12 hod.