V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa dňa 10. mája uskutočnila v rámci cyklu prednášok o živote a diele Tichy Kálmána v poradí 4. prednáška. O aktivitách Tichy Kálmána v oblasti národopisu. Prednášal etnograf baníckeho múzea Mgr. Martin Kováč.

V úvode zhodnotil zásluhy Tichyho v oblasti zbierkotvornej činnosti múzea. Za jeo pôsobenia sa zbierkový fond mestského múzea rozrástol o predmety z gemerského pastierstva, výrobky jelšavských zvonkárov a ľudovej keramiky.

Samostatnú kapitolu v dokumentovaní ľudových tradícií tvoria fotografické negatívy ľudovej architektúry a tlačiarenské štočky zhotovené na základe návrhov Tichy Kálmána.

Význam Tichy Kálmána v etnografii umocnený o fotografickú dokumentáciu je významným počinom pri záchrane ľudovej kultúry a architektúry Gemera a podčiarkuje mnohorakosť jeho aktivít v snahe o vytvorenie múzea, ktoré zachová celú škálu dejín Rožňavy a jej širšieho okolia.

Prednášku si vypočulo 29 záujemcov o dielo Tichy Kámána.

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 10. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.10.2018 08:37 hod.