Mestský Stredoškolský Spevácky zbor P.J.Šafárika s radosťou prijalo už po tretíkrát  pozvanie partnerského mesta,  Mesta Českého Tešína na 30. ročník  Festivalu "Troch Bratov ", ktoré  sa uskutočnilo v dňoch 24.-25.-a 26. 6. 2022 ,kde dôstojne  reprezentoval nielen Mesto Rožňava, ale najmä Gymnázium P.J.Šafárika v Rožňave a v neposlednom rade aj samých seba.

Prečo Festival  “ Troch Bratov „? O vzniku mesta sa tradujú  legendy. Podľa legendy mesto založili traja bratia  Bolko,Leszko,Cieszko.  Povesť hovorí, že sa po dlhej dobe všetci stretli pri malom prameni, dnes pri Studni“ Troch Bratov „. Radosť,  že sa zasa stretli ich inšpirovala k založeniu mesta. Bolo to v roku 810. Táto verzia je umiestnená aj v altánku v latinskom nápise. Legendy sa nie vždy zhodujú s históriou a skutočný rok vzniku studne sa odhaduje na rok 1434. Studňa troch bratov sa stala už od svojho vybudovania symbolom mesta a je obľúbeným miestom, ktoré je cieľom mnohých návštevníkov mesta.

Česká časť bola od poľskej odlišná nielen atmosférou, ale aj po vizuálnej stránke. A tento festival bol ideálnym termínom na spoznávanie aj odlišností pre celý náš umelecký zbor.

Po našom prvom vystúpení – 24.6.2022 o 16.00 po otváracom ceremoniáli  bol tradičný  spoločný pochod  miest na moste Družby, kde  bolo stretnutie zástupcov oboch miest..Neskôr divadielko o legende založenia mesta. Vo večerných hodinách nás všetkých pobavila legenda slovenskej populárnej hudby Vašo Patejdl.

Druhý deň sme pokračovali v oslavách tohto festivalu. o 14.00 v Kostole Slezské  cirkvy Evangelickej  a. v.  v Českom Tešíne. Tu  náš zborový repertoár bol obohatený o účinkovanie pedagógov zo ZUŠ v Rožňave -  Marietty Roxerovej , Nikolety Tomesovej, Milana Vargu, Laury Palme a vedúceho odboru kultúry Ivana Nemčoka.

Po spoločnom hodnotení festivalu  sme si pripomínali naše 20 ročné priateľstvo tak medzi mestami, ako aj s Mestským speváckym zborom medzi parnerskými mestami či školami V4.

Večerný program zakončila   Helena Vondráčková , Charlie Band, Majk Spirit /DJ Grimaso s hudobný projektom Artist. Záver patril pražskej alternatívnej  hudobnej skupine TATA BOJS

Priložená fotodokumentácia verne  zachytáva atmosféru tohto krásneho a nezabudnuteľného podujatia . Ďakujeme vedeniu mesta, osobne p.primátorovi Michalovi Domikovi ,že nám svojou podporou umožnil  zúčastniť  sa na tomto podujatí .Naše  úprimné poďakovanie patrí i vedeniu školy P.J. Šafárika,osobitne p. riaditeľke  PaedDr .Kataríne Adamkovej , že celý školský rok   i v rokoch predchádzajúcich podporovala naše snaženie. Za podporu a pochopenie ďakujeme celému  pedagogickému zboru .

Že máme nezabudnuteľné zážitky o to sa postarali naši hostitelia-  samospráva partnerského mesta Českého Tešína. Ďakujeme !

Prajem celému pedagogickému zboru , všetkým študentom i pracovníkom školy príjemné leto a šťastný návrat do nového školského roku  2022/2023.

 

Eva Kardošová zbormajster speváckeho zboru P.J,Šafárika v Rožňave pri Gymnáziu P.J.Šafárika v Rožňave .

 

Rožňava 30.6. 2022

 

 


© Mesto Rožňava, 6. 7.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

Publikované: 6.07.2022 13:07 hod.