Pomoc  a podpora seniorom je jednou z mét mesta Rožňava a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave a preto zorganizovali už 3. ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov v spoločenskej sále MsÚ v Rožňave. Cieľovou skupinou tohto podujatia boli seniori v okrese Rožňava. V programe podujatia boli pripravené informačné bloky o potrebách seniorov a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia. Počas podujatia vo vestibule prebiehali taktiež sprievodné aktivity zamerané na zdravie, uspokojovanie sociálnych a spirituálnych potrieb, pomoc v chorobe, bezpečnosť, kultúru a krásu. Odborníci seniorom prednášali na rôzne témy (inkontinencia, terénna opatrovateľská služba, doplnkové zdravotnícke potreby, kompenzácia ťažko zdravotne postihnutia...).  V rámci všetkých prednesených tém  a tiež aj oblasti bezpečnosti seniorov mali účastníci veľtrhu možnosť diskusie, individuálnej konzultácie a poradenstva, čo seniori veľmi privítali.  Dokonca prítomní mali možnosť v rámci akcie si dať odmerať krvný tlak, pulz, hmotnosť, telesné tuky, cukor v krvi, taktiež mohli využiť služby ako napr.  strihanie vlasov či úpravy účesu  alebo masáž šije a horných končatín.

Veľtrh pre seniorov mal u prítomných veľký pozitívny ohlas, pretože získali veľmi užitočné rady a informácie a podľa potreby sa odborníci mohli každému venovať individuálne.

 

 


© Mesto Rožňava, 5. 12. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 5.12.2018 15:38 hod.