„Človek sa môže stať človekom iba výchovou“

J. A. Komenský

 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia učiteľa národov, pedagóga  Jána Ámosa Komenského (28.3.1592 – 15.11.1670). Svojim dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Stačí uviesť napríklad päť Komenského zásad (názornosť, systematickosť, sústavnosť, aktívnosť, trvalosť, primeranosť). Ide o nadčasové zásady, ktoré sa v mnohom stali súčasťou moderných učebných osnov.

Deň učiteľov je sviatkom a oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca nie je iba povolaním, ale poslaním. Za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu si všetci bez rozdielu zaslúžia naše poďakovanie a úctu. Vedenie mesta Rožňava si váži prácu každého pedagogického pracovníka a preto dňa 26.3.2019  v  budove historickej radnice, primátor mesta Michal Domik prijal a pozdravil, zástupcov všetkých škôl na území nášho mesta. V príhovore im poďakoval za ich ľudské vlastnosti – pracovitosť, obetavosť, usilovnosť, ale predovšetkým za lásku, ktorú dávajú našim deťom. Pre mnohých z nás sú učitelia dôležitými osobnosťami v našich životoch, mnohí si pamätáme našu prvú pani učiteľku. Slávnostné posedenie uviedol a spríjemnil kultúrny program, v ktorom sa predstavili Nikoleta Tomesová, Ing. Ivan Nemčok a Šimon Majerník. Na záver sa Mgr. Matúš Bischof, ako učiteľ aj poslanec mestského zastupiteľstva, prihovoril a poďakoval všetkým prítomným pedagógom.

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 27. 3. 2019 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 27.03.2019 21:13 hod.