Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

26/2020/Ka

Nadlimitná zákazka 16. 11. 2020

do 16. 12. 2020 do 9.00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 11. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 16.11.2020 11:07 hod.