Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

21/2020/Ka

 
(WEB)
podlimitná zákazka 16. 9. 2020

do 5. 10. 2020 do 23.59 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 16. 9. 2020, Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 16.09.2020 16:50 hod.