Na kopci Borsó v maďarskej obci Hejce dňa 19.1.2006 došlo k tragickej udalosti najväčšieho leteckého nešťastia v histórii Ozbrojených síl SR. Bol to deň, ktorý sa navždy zapísal čiernym písmom do dejín Slovenska. Po úspešnej mierovej misii v Kosove sa slovenskí vojaci vracali do rodného domova, keď došlo k tragickej udalosti – havarovania lietadla s posádkou. O život tam prišlo 42 slovenských vojakov. I keď ubehlo už 13 rokov, rodičia rtn. Petra Komoru a práp. Ondreja Kesziho stále s láskou a bolesťou spomínajú na svojich statočných synov. Táto tragédia zasiahla všetkých, aj Rožňavčanov, keďže títo dvaja príslušníci pochádzali práve z Rožňavy.

Na rožňavskom cintoríne sa každoročne pri hroboch menovaných profesionálnych vojakov koná pietny akt so všetkými poctami, pretože práve týmto spôsobom si chce mesto Rožňava uctiť pamiatku padlých vojakov. Primátor mesta Michal Domik, prednostka MsÚ JUDr. Erika Mihaliková, vedúca odboru školstva PaedDr. Janka Mičudová, poslanci MZ, vojaci vojenských útvarov v Rožňave, zástupca OV a ZO protifašistických bojovníkov v Rožňave vzdali úctu pri hroboch vojakov položením kytíc a modlitbou za ich krátky, ale statočný život.

 

ČESŤ  ICH  PAMIATKE!

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 25. 1. 2019 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 25.01.2019 13:21 hod.