Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

12/2021/Na

(PDF, 105 kB)
 
(ZIP, 253kB)
§ 117

6. 4. 2021

do 13. 4. 2021 do 10:00 hod.

(PDF, 56kB)

 


© Mesto Rožňava, 6. 4. 2021, Ing. Miroslav Nálepa, Kancelária primátora mesta, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 6.04.2021 11:00 hod.