Z dôvodu dodržiavania ustanovení zákona  č. 122/2013 Z. z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto Rožňava zverejňuje len počty narodených detí, počty sobášov a počty úmrtí v príslušnom kalendárnom mesiaci

 

Zomreli v roku 2018
Mesiac Počet
Január 16
Február 18
Marec 15
Apríl 7
Máj 19
Jún 11
Júl 17

 

 

Publikované: 9.06.2015 22:45 hod.