Pomôžte seniorom žiť v dôstojných podmienkach na sklonku ich života.

Zapojte sa do adventnej zbierky „Zmeň tento príbeh“, ktorá pomôže Domu charity v Kokave nad Rimavicou zrekonštruovať a rozšíriť priestory.

Zmeň tento príbeh je kampaň a zároveň finančná zbierka venovaná seniorom, ktorí stratili sebestačnosť a sú odkázaní na celodennú opatrovateľskú starostlivosť v našom zariadení.

Žiť dôstojne na sklonku života je posolstvom celej kampane. Spoznajte príbehy seniorov, ktorí vo svojej osamelosti nachádzajú v Dome charity svoj druhý domov.

Darujte aj Vy finančný príspevok a pomôžte nám meniť ich príbehy.

Zbierka potrvá od 15.12. do 31.12.2017. V závere roka bude celý výťažok zbierky venovaný na nevyhnutnú rekonštrukciu priestorov Domu charity sv. Vincenta de Paul v Kokave nad Rimavicou, kde poskytujeme 24 hodinovú opatrovateľskú starostlivosť klientom s najťažším stupňom odkázanosti na pomoc.

Prispejte do zbierky aj vo vašom meste, obci, farnosti, vo vašom podniku, či firme.

Kliknite si na www.charitaroznava.sk a prečítajte si autentické príbehy seniorov, ktorí potrebujú vašu pomoc.

Ďakujeme Vám za dôstojné podmienky pre našich seniorov.

Krásny adventný čas želá Diecézna charita Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 15. 12.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 15.12.2017 07:35 hod.