Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.
 
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. A potom detstvo detí. Úzkosti a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky na všetko - predovšetkým na chvíle pohody. Všetci si chránime v sebe krásne chvíľky, každý okamih radosti. Ako vzácne farebné skielka si ich balíme do spomienok a ukrývame úzkostlivo vo svojej duši, aby sme ich  v príhodnej chvíli vybalili a pokochali sa nimi alebo so svojimi najbližšími.
 
Tým skôr narodeným sa najkrajšie spomienky so slzičkou v oku vynárali najmä 27.6.2017, keď v kruhu svojich najbližších a priateľov oslavovali svoje okrúhle životné jubileá v Dennom centre. Spoločne si všetci zanôtili na pesničky svojej mladosti  a s úsmevom rozprávali svoje veselé životné príhody. V príhovore predsedníčka centra p. Eva Tóthová a zástupca primátora mesta Mgr. Dionýz Kemény popriali jubilantom do ďalších rokov dobrého zdravia, veľa radostných chvíľ v kruhu svojich najmilších a  nastávajúce roky spoločného života plné vzájomného porozumenia, oddanosti a rodinnej pohody.

 


© Mesto Rožňava, 30. 6. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.06.2017 06:46 hod.