Vážený občan mesta Rožňava,

tak ako v každom meste či obci sa samospráva snaží ponúkať svojim občanom čo najkvalitnejšie služby v každej oblasti, ktorá je ich každodennou súčasťou, nie je tomu ináč ani v Rožňave. Samozrejme, do tejto mozaiky patrí aj šport, ktorý v meste existuje a prezentuje sa formou účasti v športových kluboch či športových krúžkoch alebo individuálne. Aktivita v tejto oblasti mestu nie je cudzia, ale hneď na úvod musím poznamenať, že nie je správne, ak sa medzi sebou začnú porovnávať dve mestá alebo obce. Všade sú iné priority a iné možnosti športového vyžitia.

V našom meste sa snažíme okrem iných športov podporovať aj hokej, ktorý patrí k športom v obmedzenom režime z dôvodu prevádzky. Zimná sezóna si vyžaduje pomerne veľa finančných nákladov, čo sa týka prevádzky, hlavne starostlivosti o ľadovú plochu. Počas zimnej sezóny sa náklady pohybujú od 50 000 do 70 000 EUR. Po odpočítaní dosiahnutých ziskov  tieto náklady neoplášteného štadióna stoja samosprávu 25 000 – 30 000 EUR ročne. Samozrejme, závisí to od počasia. Tešíme sa zo skutočnosti, že v meste máme zimný štadión, ktorý možno v iných mestách chýba. Vzhľadom k tomu, že štadión má už svoje roky, bol postavený v roku 1987, sa pod neho podpísal „zub času“. Samospráva hľadá možnosti na jeho rekonštrukciu. Vlastné finančné prostriedky mesta na takéto aktivity a zámery nestačia.

Žiaľ je pravdou, že 21. storočie si vyžaduje niečo modernejšie, komfortnejšie. Je pravdou aj to, že tento štadión nebol dokončený v období, keď mohol byť. Ale nie je pravdou, že terajšie vedenie mesta a mestská samospráva sa  o jeho technický stav a vybavenosť nestará. Vzhľadom k tomu, že v roku 2018 počas zimnej sezóny došlo k úniku čpavku, prevádzka štadióna musela byť technických dôvodov prerušená. V súčasnosti prebieha súťaž na dodávateľa opravy rozvodov a ventilov na chladení, čo predstavuje investíciu cca 35 000 EUR. Pre lepšiu orientáciu uvádzame ďalšie investície do zimného štadióna v predchádzajúcom období:

Dňa 15.07. 2015 sme oslovili Úrad vlády SR so žiadosťou o finančnú pomoc pri zrealizovaní opláštenia zimného štadióna a zakúpenia rolby. Z rezervy vlády SR nám boli dňa 16.11.2015 uvoľnené finančné prostriedky vo výške 40 000 EUR, ktoré sme  použili na opravu elektroinštalácie vrátane výmeny svietidiel nad ľadovou plochou a opravu podláh. Z vlastných finančných prostriedkov sme v roku 2017 zrekonštruovali  kotolňu v sume 68.500,64 EUR, ktorá je zároveň využívaná aj pre účely kúpaliska, zrealizovali sme rekonštrukciu šatní, vymenili sme dvere, opravili sme sociálne zariadenia.

Mali sme snahu získať finančné prostriedky na opláštenie štadióna, na ktorý máme vypracovanú projektovú dokumentáciu v dvoch alternatívach,  zapojením sa do výzvy. Doposiaľ takáto výzva vyhlásená nebola. V rámci akčného plánu rozvoja mesta do roku 2020 samospráva naplánovala aj opláštenie zimného štadióna. Preto sme dňa 28.12.2017 podali Žiadosť o finančný príspevok na obnovu hokejovej infraštruktúry – obstaranie mechanického zariadenia na čistenie ľadovej plochy (rolba) Celkový rozpočet projektu je v sume 137.400 EUR, mestom požadovaný príspevok činí čiastku 130.530 EUR a spolufinancovanie mesta bude v sume 6.870 EUR. Prípadná komplexná výmena chladiacej technológie s priamym chladením so zníženým obsahom čpavku na cca 1000 kg by si vyžiadala náklady vo výške 670.080 EUR bez DPH.

Aj napriek tomu sa snažíme, aby tento športový stánok každoročne slúžil širokej verejnosti na vyplnenie voľno časových aktivít a zároveň aj na prípravu mladých hokejistov. Návštevnosť verejného korčuľovania je za sezónu cca 9.550 osôb v dvojhodinových intervaloch.

Máme teda potrebu riešiť závažnosť situácie v súvislosti so zimným štadiónom komplexne vrátane technického zabezpečenia (chladenie ľadu, rolba,) a bezpečnosti jeho návštevníkov. Preto iniciujeme jednania, rokovania s kompetentnými zložkami, orgánmi SZĽH, aby sme dosiahli dobudovanie hokejovej infraštruktúry v podobe moderného, nízko nákladového a dôstojného športového stánku pre zimné športy. Je to naša vízia do budúcna. Veríme, že budeme úspešní. Rozširujeme a prehlbujeme spoluprácu so SZĽH, uskutočnili sa rokovania s funkcionármi zväzu priamo v meste a na tvare miesta (ZŠ).

Počas 20 rokov pôsobenia HKM98M-RV v skromnejších podmienkach, ale vďaka obetavým a zanieteným funkcionárom, trénerom a rodičom sme dokázali v minulosti odhaliť a rozvíjať mnohé talenty, nasmerovať ich do vyšších súťaží za lepšími podmienkami, preto je nespravodlivé tvrdiť, že tomu tak nebolo. Spomeňme aspoň niektoré mená tých, ktorí patria k odchovancom HKM98M-RV : Gazdík, Lukáč, Tutko, Róžai, Fafrák, Palacko, Gríger, Luca, Pípoly, Toplanský, Fifík, Očkaik, Zajac a naše reprezentantky Takáčová, Klembalová (majsterka SR). Dominika Klembalová bola navrhnutá na ocenenie „najúspešnejší športovec“ roku 2017. O rozvoj hokejových talentov sa starali aj tréneri Čižmárik, Junga, Cmorada, Kozička, Molčan, Sudimák, Oszi, funkcionári Ing. Tibor Takáč, Bc. Miroslava Fafráková, finančne ich podporovali sponzori, mesto Rožňava, rodičia a o ich prezentáciu na verejnosti sa starali miestne médiá RVTV, denník Korzár, Rožňava 24 a Infonoviny . Privítali sme medzi sebou a medzi  fanúšikmi hokeja aj Mgr. Dianu Kosovú, funkcionárku SZĽH a Jána Lašáka.

Všetci veríme, že aj Rožňave čoskoro svitnú lepšie časy a aj podmienky pre prípravu a rozvoj talentu a hokejových zručností detí a mládeže.

 

 

 

Vedenie mesta Rožňava

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 7. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.07.2018 09:39 hod.