Mestská polícia Rožňava žiada obyvateľov mesta o pomoc pri objasnení priestupku podľa §50 ods.1 Zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorého sa dopustila neznáma osoba tým, že odcudzila 2ks okrasných drevín z okolia Fontány pri baníckych kahancoch v Rožňave na Ul. Šafárikovej č.17. Ku skutku došlo dňa 11.09.2017 cca o 04:35 hod.

Informácie môžete poskytnúť osobe na adrese: Mestská polícia Rožňava, Ul. Šafárikova č.29,  písomne na e-mailovej adrese: mestska.policia@roznava.sk, alebo na bezplatnom telefónnom čísle 159.

 

Za pomoc Vám vopred ďakujeme.

 
 

© Mesto Rožňava, 12. 9.  2017 Ing. Róbert Hanuštiak , Mestská polícia Rožňava

 

 

Publikované: 12.09.2017 13:38 hod.