Slávnostná certifikácia medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola

 

V školskom roku 2016/2017 sa 123 škôl na Slovensku uchádzalo o vlajku a medzinárodný certifikát programu Zelená škola. Na základe splnenia podmienok programu, rozhodnutím  Rady Zelenej školy reálne získalo toto medzinárodné ocenenie 91 škôl na Slovensku a medzi nimi aj Materská škola Štítnická v Rožňave.

Dňa 5. októbra 2017 sa na Technickej univerzite vo Zvolene, za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, konala slávnostná certifikácia medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola, na ktorej si medzinárodný certifikát a titul Zelenej školy už po desiatykrát prevzala riaditeľka Materskej školy Štítnická v Rožňave Mgr. Katarína Bozóová a koordinátorka programu Zelená škola v MŠ Štítnická PaedDr. Kvetoslava Kostyánszka. Materská škola Štítnická 337/9/A v Rožňave prioritne pracuje práve v oblasti environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia. V medzinárodnom programe Zelená škola je aktívne a úspešne zapojená už celých 10 rokov, čím sa stáva jednou zo škôl, ktoré sa stávajú dlhodobými iniciátormi pozitívnych zmien vo svojej komunite. Snažíme sa v participácii so svojim kolégiom Zelenej školy, vytvorenom zo zástupcov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, zástupcov rodičov detí do edukačného procesu vkladať prvky zážitkového učenia, tráviť viac času v okolitej prírode, vnímať a chrániť jej krásy. Materská škola je hrdá na titul „Zelená škola“, pretože tento medzinárodný environmentálny program sa postupne stáva jej  životným štýlom.

Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných 2 rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom je znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 52 krajinách sveta.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň 40-tisíc škôl zo všetkých kontinentov,  prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP). Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s regionálnymi centrami. Národným garantom certifikácie je sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE, partnermi programu sú DM drogerie markt a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

 


© Mesto Rožňava, 10. 11.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 10.11.2017 09:00 hod.