Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Základné dokumenty

 
Zásady participatívneho rozpočtu
 
(PDF, 187 kB)
                                                    
           
Štatút participatívneho rozpočtu
 
(PDF, 168 kB)
       
           
Členovia výkonného výboru
 
(PDF, 71 kB)
       
           
Kritéria hodnotenia občianských projektov - návrh
 
(PDF, 45 kB)
       
           
Harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu
           
(PDF, 70 kB)
       
 

© Mesto Rožňava, 16. 3. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava