V roku 2018 si pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a  k vzniku samostatného česko – slovenského štátu. Československá republika vznikla dva dni pred tým, 28. októbra 1918. Takzvanou Martinskou deklaráciou sa k štátu prihlásili aj slovenské politické elity.

Pri tejto slávnostnej príležitosti sa k prítomným prihovoril primátor mesta Pavol Burdiga, podplukovník Ing. Oliver Toderiška, veliteľ vojenského práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a predseda ZO partizána Tótha Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave Ing. Milan Malček. Podujatie otvoril Stredoškolský spevácky zbor pri Gymnáziu P.J. Šafárika v Rožňave so študentmi gymnázia, žiakmi ZŠ Zakarpatská , ZŠ Zlatá a študentkou Obchodnej akadémie pod vedením zbormajsterky Mgr. Evy Kardosovej a korepetítorky Márie Čobádyovej so skladbou „Slovensko moje“ od Vojtecha Adamca.

Pre žiakov, študentov a prítomných vojenské útvary pripravili prehliadku vojenskej techniky spojenú s odborným výkladom, dynamické ukážky sebaobrany, ukážky historických a súčasných zbraní a videoprojekciu o udalostiach vzniku ČSR. Všetci si tiež mohli pozrieť výstavu v Baníckom múzeu na danú tému, prípadne prezentáciu oblečenia, kníh, brožúr z čias Československa.

Prezentácie a ukážky deti s obdivom pozerali a domov išli i keď troška vymrznutí, ale plní zážitkov.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 31. 10. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 31.10.2018 11:08 hod.