Výstava  Teodor Jozef Mousson (1887-1946)

Vernisáž 16.05.2017 o 16.30 hod.

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií (18. máj) sa konala dňa 16. mája 2017 o 16.30 hod. v Obrazárni grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí vernisáž sezónnej výstavy  Teodor Jozef Mousson (1887-1946).

Najbohatšiu a najucelenejšiu zbierku diel uvedeného umelca vlastní Zemplínske múzeum v Michalovciach, ktoré pripravilo pre Baníckemu múzeu v Rožňave  výber z tohto spomínaného bohatého fondu umeleckých diel autora.

T. J. Mousson pôsobil v rokoch 1911-1944 v Michalovciach ako učiteľ kreslenia. Bol jeden z prvých maliarov, ktorý sa systematicky venoval Zemplínu, ktorý sa stal primárnym motívom jeho tvorby a celoživotného diela. 

Výstava prezentuje žánrové výjavy jeho tvorby.  Návštevník si v jedinečnom priestore Obrazárne môže vychutnať umelecké stvárnenie zemplínskej krajiny, výjavy zo života  vidieckeho a mestského obyvateľstva, predovšetkým motív trhov s ich nenapodobiteľnou atmosférou.  Výstava je doplnená predmetmi z majstrovej pozostalosti ( rodinné a pracovné fotografie, ručne písané katalógy, listy, pôvodná paleta, maliarsky kufrík s obrazom, ...).

Vo väčšine diel nebola predmetom jeho záujmu charakteristika konkrétnych osôb, okrem citovo podfarbených diel – portrétov členov rodiny.  

Dielo T.J. Moussona,  „maliara zemplínskeho slnka a ľudu“, takmer tri desaťročia zaznamenávajúceho život a etnografické zvláštnosti Zemplína, sa nachádza v mnohých súkromných zbierkach a v zbierkach viacerých slovenských múzeí a galérií. 

Niektoré diela neboli schopné prezentácie kvôli nevyhovujúcemu stavu, ale zásluhou dotácie z Fondu na podporu umenia boli zreštaurované a prvýkrát prezentované práve na tejto výstave. 

Dielo T.J. Moussona je stále obdivované, vďaka jeho kvalitám sa mu už dlhodobo venuje náležitá pozornosť a dostáva veľké uznanie.

Záujemcovia môžu navštíviť  výstavu  diel T. J. Moussona v Obrazárni grófa Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí v období od 17. mája -  30. septembra 2017 od stredy do nedele týždenne od 13.00 do 17.00 hod.

Vstupné :   dospelí  1 €,  zľavnené  0,50 €

 

Eva Lázárová,  Banícke múzeum v Rožňave

 

 


© Mesto Rožňava, 19. 5.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

  

Publikované: 19.05.2017 07:41 hod.