VYHODNOTENIE  VEREJNÉHO  HLASOVANIA

Participatívny rozpočet Mesta Rožňava 2018

 

Participatívny rozpočet v roku 2018 je pilotným projektom mesta Rožňava. Keďže celková finančná suma, ktorú žiadajú predkladatelia na realizáciu projektov v roku 2018 nepresahuje celkovú sumu vyčlenenú na participatívny rozpočet v rozpočte mesta na rok 2018 budú všetky predložené projekty, ktoré sa dostali do verejného hlasovania zrealizované bez ohľadu na poradie, ktoré určili hlasujúci. (vzhľadom k tomu, že sa jedná o pilotný projekt, bodovanie malo pre predkladateľov projektov informatívnu výpovednú hodnotu).

Verejné fyzické hlasovanie sa uskutočnilo  dňa 23.04.2018 priamo na 2. diskusnom fóre vo veľkej sále  MsÚ po odprezentovaní projektov, ktoré pripravili ich predkladatelia. V dňoch 24.04. a 25.04.2018 sa hlasovanie uskutočnilo elektronicky a aj fyzicky podľa stanovených miest. Dňa 27.04.2018 zasadal výkonný výbor a vyhodnotil hlasovanie občanov. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke.

 

OBČIANSKE  PROJEKTY – hlasujúci mohli vyznačiť maximálne 3 projekty

Umiestnenie
Názov projektu, predkladateľ
Počet bodov
1.
Prístrešky s ohniskom  pri Slanej, predkladateľ Ing. Michal Brincko
388
2.
Oddychová zóna na Dopravnom ihrisku, predkladateľ Mgr. Martin Mikolaj
386
3.
Mine Trails, predkladateľ Bc. Lukáš Szőllős
366

 

Umiestnenie
Názov projektu, predkladateľ
Počet bodov
4.
Revitalizácia športového ihriska na sídl. Podrákoš, Slnečná 17, predkladateľ Zoltán Várady
356
5.
Malý park a parkovisko - zmena názvu Detské ihrisko s lavičkami, predkladateľ Mária Chnapková
278
6.
Komunitná záhrada, predkladateľ Mgr. Marcela Tomášiková
255
7.
Detské ihrisko, odpočívadlo, predkladateľ Gabriela Boldiová
251
8.
Rožňavská zelená terasa, predkladateľ Miloslav Kováč
250
9.
Škola otvorená bežcom, predkladateľ MA Csaba Mátyus
188
10.
NABI SA !, predkladateľ Mgr. Slavomír Gál
174
11.
Banícka zvonička - Športový areál na DDI, predkladateľ Rudolf Pažitka
167
12.
Bezpečný domov, predkladateľ Elena Bačíková
87
13.
Vybudovanie chodníka okolo bytovky Kyjevská 1, predkladateľ Ján Fehér
71
14.
Premiestnenie Pamätníka zakladateľa Veľkého parku Dr. Antala Kissa, predkladateľ Ing. Peter Marko, Ing. Peter Tešlár
34

 

 

OPRAVA CHODNÍKOV  A KOMUNIKÁCIÍ – hlasujúci mohli vyznačiť maximálne 3 chodníky alebo komunikácie

Umiestnenie Chodník - umiestnenie v meste Počet bodov
1.
Chodník spájajúci dva kruhové objazdy pri vše športovom areáli kúpaliska a zimného štadióna od predajne Citroen po komunikáciu v smere na Štítnik
345
2.
Oprava cesty vedúcej k Sanatóriu od cestného mosta
299
3.
Oprava chodníka od hotela Empres po zlatníctvo
279

 

Umiestnenie Chodník - umiestnenie v meste Počet bodov
4.
Chodník na Ulici pionierov č. 14 – 16
176
5.
Chodník pri bytovom dome Edelényska č. 38 – 4 až po bývalú kotolňu
160
6.
Chodník vedúci od stánku PNS k bytovému domu Čučmianska č. 1-3
159
7.
Chodník vedúci od Aleje J. Pavla II. popri bytovom dome Kyjevská č. 15
158
8.
Komunikácia na II. a III. kolónii na Rožňavskej Bani
135
9.
Úprava  Hornocintorínskej ulice
128
10.
Chodník na Hviezdoslavovej ul., ľavostranný v smere od odbočky na Vajanského ul. Po odbočku na Jarnú ul .
121
11.
Chodník od Strednej odbornej školy technickej ku jedálni vedľa budovy Belita
113
12.
Ľavostranný chodník na Jasnej ulici smerom od Košickej ulice
108
13.
Chodník pri bytovom dome Edelényska č. 46 – 52
100
14.
Chodník na Záhradníckej ulici pravostranný v smere od bytového domu Záhradnícka č. 4 po odbočku na Jasnú ulicu
97
15.
Chodník pri bytovom dome Edelényska č. 2
92
16.
Pravostranný chodník z E. Rótha č. 30 po  Šafárikovu ulicu
90
17.
Chodník pred Spojenou školou internátnou na Ul. zeleného stromu od parkoviska pred Daňovým úradom po vstupnú bránu do Spojenej internátnej školy
87
18.
Vjazd medzi domami Zlatá č. 4 – 6
73
19.
Ľavostranný chodník na Mierovej ulici
64
20.
Chodník Nadabula č. 118 – 180
62
21.
Chodník pri bytovom dome Kyjevská č. 15
56
22.
Komunikácia na Útulnej ulici od prvého rodinného domu
53
23.
Chodník pri bytovom dome Kyjevská č. 42
39
24.
Prístup pred bytový dom na  Mierovej ulici č. 19-2
19
25.
Prístup pred bytový dom na  Mierovej ulici č. 11-13
16
26.
Prístup pred bytový dom na  Mierovej ulici č. 15-17
11

 

 

INVESTIĆNÉ  AKCIE  MESTA  ROŽŇAVA -  hlasujúci mohli vyznačiť maximálne 2 akcie

Umiestnenie Názov investičnej akcie Počet bodov
1.
Revitalizácia kúpaliska v Rožňave
576
2.
Revitalizácia veľkého parku
318

 

Umiestnenie Názov investičnej akcie Počet bodov
3.
Oživenie funkčnosti jazierka v Poschovej záhrade
273
4.
MŠ Ernesta Rótha č. 4 - zníženie energetickej náročnosti budov
229
5.
Rekonštrukcia Denného centra
118
6.
Parkovacie plochy na 4- pruhovej komunikácii – Alej Jána Pavla II
112
7.
Štúdie na vytvorenie parkovacích plôch v ostatných častiach Rožňavy
108
8.
Rozšírenie kamerového systému
105
9.
Chodník pre peších na Štítnickej ulici smer Rudná
91
10.
Vybudovanie chodníka od križovatky na Ulici košická - Šafárikova popri potoku Drázus za prevádzkou Rotunda
57
11.
Oprava strechy bývalej MŠ Nadabula
45
12.
Prístupová komunikácia s odstavnými plochami Zlatá č. 9
17

 

Všetkým, ktorí sa zapojili do participatívneho rozpočtu Mesta Rožňava pre rok  2018 blahoželáme a veríme, že pre ostatných občanov to bude výborná motivácia, vytvoriť vlastný projekt v roku 2019 a tak zanechať kúsok seba vo svojom meste.

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 4. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.04.2018 19:12 hod.