Stáva sa už tradíciou, že v spolupráci s Mestom Rožňava a tento rok i v spolupráci s Občianskym združením Rodičovského združenia pri  ZŠ Pionierov 1 v Rožňave sme na našej škole dňa 11.6.2018 privítali budúcich prvákov slávnostným spôsobom. Veríme, že prvé kontakty so školou zanechajú u detí čo najpríjemnejšie dojmy a nezabudnuteľné zážitky. Učitelia školy si pre žiačikov pripravili bohaté súťaživé popoludnie. Popri zoznamovaní sa s budúcimi učiteľmi mohli súťažiť v cyklistike, loviť rybičky v jazierku, kresliť, preliezať, vytvárať mydlové bubliny a mnoho iných zábavných aktivít. Za pekné výkony boli odmenení darčekmi. No a najväčšou odmenou pre pedagógov bolo nadšenie detí a ich rodičov, ktorí na príjemné chvíle strávené na novej škole určite nezabudnú a v septembri budú do školy kráčať s úsmevom a radosťou. I vďaka tejto akcii škola skvalitňuje spoluprácu s  rodičmi, prispieva k lepšej komunikácii medzi školou, rodičmi a rodičovským združením a dostáva do povedomia účastníkov akcie logo mesta a logo školy. Naša vďaka patrí Mestu Rožňava za finančnú podporu, Školskému parlamentu za aktívnu pomoc. Veľká vďaka patrí aj našim učiteľom, ktorí sa na túto akciu dlho pripravovali.

 


© Mesto Rožňava, 13. 6. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

 

Publikované: 13.06.2018 14:37 hod.