Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava


 
P o n u k a
voľných nebytových priestorov vhodných na prenajímanie od 01.09. 2017
 
     
I. Bývalá budova Štatistiky, Letná ul.
1. poschodie /zasadačka  / - výmera  64,98 m2
1. poschodie /kancelária / - výmera 16,19 m²       
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41m²
2.poschodie / kancelária / - výmera 16,41m²
 
 
II. Bývalé zdravotnícke potreby / - Čučmianska Dlhá 15 – 35,72 m2 - využitie len na zdravotnícke účely
Priestory bývalej stomatologickej ambulancie - 44,39 m2
Priestory bývalej ambulancie všeob. lekárstva  
 
 
III. Budova DDaM - Ul. Akademika Hronca 9
I. poschodie / kancelária / - výmera  24,00 m²
 
IV. Priestory vhodné na prenájom – budova OKC :
- prízemie , obchodné presklené priestory - výmera  38,50 m²
- prízemie, miestn.č.12 /kancelária, príp. služby/ - výmera  46,60 m²
- 2.poschodie - miestn. č. 212 / kancelária / - výmera  33,30 m²
- obchodné priestory /bývalý MIKO ŠPORT / - výmera 159,05 m²
  + prislúchajúce soc. zariadenie - výmera 4,10 m²
 
V. TRHOVISKO
Predajný stánok č. 22 - predajné priestory - výmera  8,46 m2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 18. 9. 2017 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava
                                                                      
 
Publikované: 18.09.2017 15:03 hod.