Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

77/2018/Na

(PDF, 1120 kB)
§ 117 3. 12. 2018

do 11. 12. 2018 do 9:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 3. 12. 2018,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 3.12.2018 13:08 hod.