Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

70/2018/Ka

(PDF, 175 kB)
 
(PDF, 105 kB)
§ 117 31. 10. 2018

do 7. 11. 2018 do 11:00 hod.

 

 


© Mesto Rožňava, 31. 10. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 31.10.2018 11:15 hod.