Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

68/2018/Ka

(PDF, 368 kB)
 
(XLSX,14 kB)
§ 117 10. 10. 2018

do 17. 10. 2018 do 10:00 hod.

(PDF, 100 kB)

 


© Mesto Rožňava, 10. 10. 2018,  Ing. Miroslav Nálepa,  Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 10.10.2018 13:28 hod.