Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

68/2017/Ka/

(PDF, 139  kB)
 
(PDF, 96  kB)
§ 117 14. 11. 2017

do 21. 11. 2017 do 11:00 hod.

(PDF, 70  kB)

 


© Mesto Rožňava, 14. 11. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 14.11.2017 09:55 hod.