Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

67/2018/Na

(PDF, 193 kB)
 
(PDF, 4 MB)
§ 117 21. 9. 2018

do 5. 10. 2018 do 10:00 hod.

(PDF,71 kB)

 


© Mesto Rožňava, 21. 9. 2018,  Ing. Miroslav Nálepa, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 21.09.2018 10:39 hod.