Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

65/2018/Ka

(PDF, 125  kB)
 
(PDF, 142 kB)
 
(PDF, 3,5 MB)
§ 117 20. 9. 2018

do 26. 9. 2018 do 9:00 hod.

(PDF, 75  kB)

 


© Mesto Rožňava, 20. 9. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 20.09.2018 11:17 hod.