Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

61/2018/Ka

(PDF, 161  kB)
 
(PDF, 92 kB)
§ 117 12. 9. 2018

do 19. 9. 2018 do 11:00 hod.

(PDF, 81  kB)

 


© Mesto Rožňava, 12. 9. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 12.09.2018 16:03 hod.