Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

60/2018/Ka

(PDF, 172  kB)
 
(PDF, 105 kB)
§ 117 6. 9. 2018

do 13. 9. 2018 do 14:00 hod.

(PDF, 85  kB)

 


© Mesto Rožňava, 6. 9. 2018,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 6.09.2018 15:10 hod.