Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

58/2017/ka

(PDF, 215  kB)
§ 117 20. 9. 2017

 

(PDF, 297  kB)

 


© Mesto Rožňava, 20. 9. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 20.09.2017 15:06 hod.