Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

53/2017/ka

(PDF, 381  kB)
 
(XLSX, 181  kB)
 
(PDF, 196  kB)
§ 117 10 .8. 2017

do 18. 8. 2017 do 10:00 hod.

(PDF, 269  kB)

 


© Mesto Rožňava, 10. 8. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 10.08.2017 20:03 hod.