Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  čVO Predkladanie ponúk Oznámenie výsledku VO

52/2017/ka

(PDF, 485  kB)
§ 117 3 .8. 2017

do 8. 8. 2017 do 10:00 hod.

(PDF, 403  kB)

 


© Mesto Rožňava, 3. 8. 2017,  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave
 

Publikované: 3.08.2017 13:48 hod.